Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

STOP treściom o charakterze terrorystycznym w Internecie

Orędzie o stanie unii 2018: Komisja proponuje nowe przepisy, aby usuwać z internetu treści o charakterze terrorystycznym

Dnia 12 września 2018 r. przy okazji orędzia o stanie Unii przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: Europejczycy słusznie oczekują, że Unia zapewni im bezpieczeństwo. To dlatego Komisja proponuje dzisiaj nowe przepisy, które pozwolą usuwać z internetu treści o charakterze terrorystycznym w ciągu jednej godziny, tj. w krytycznym przedziale czasowym, w którym dochodzi do największych szkód.

W swoim orędziu o stanie Unii 2018 przewodniczący Jean-Claude Juncker zapowiedział nowe przepisy mające na celu usuwanie z internetu treści terrorystycznych w ciągu godziny. Nowe przepisy zostają przedstawione tydzień przed nieformalnym posiedzeniem w Salzburgu, podczas którego przywódcy UE będą omawiać kwestie bezpieczeństwa. Wszystkie platformy internetowe, które pragną oferować swoje usługi w Unii Europejskiej, będą podlegały jasnym zasadom w celu zapobiegania, aby ich usługi były wykorzystywane do rozprzestrzeniania treści terrorystycznych. Wprowadzone zostaną również solidne zabezpieczenia, aby chronić wolność słowa w internecie i zagwarantować, że usuwane będą tylko treści o charakterze terrorystycznym.

Więcej (pytania i odpowiedzi):
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5711_en.htm

Orędzie o stanie Unii w 2018 r. - strona główna:
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_pl