Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Zniesienie sezonowych zmian czasu

Orędzie o stanie Unii 2018: Komisja proponuje zniesienie sezonowych zmian czasu

W dniu 12 września 2018 r., przy okazji orędzia o stanie Unii, przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: Wszyscy w zdecydowanych deklaracjach mówimy, że chcemy działać na dużą skalę w sprawach ważnych, a na mniejszą w sprawach mniej istotnych. Jednak nie spotyka się to z aplauzem, gdy UE nakazuje Europejczykom przestawianie zegarków dwa razy w roku. Komisja proponuje dzisiaj zmianę. Trzeba znieść zmianę czasu. Państwa członkowskie same powinny decydować o tym, czy ich obywatele funkcjonują w czasie letnim czy zimowym. To kwestia pomocniczości. Oczekuję, że Parlament i Rada podzielą ten pogląd i znajdą rozwiązania, które będą korzystne dla naszego rynku wewnętrznego. Nie mamy już czasu.

Pytania i odpowiedzi
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5641_pl.htm

Orędzie o stanie Unii w 2018 r. - zmiany dot. czasu letniego
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-ending-seasonal-clock-changes_pl

Orędzie o stanie Unii w 2018 r. - całość 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_pl