Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Państwo prawa na Węgrzech

Parlament zwrócił się do państw członkowskich UE o ustalenie, zgodnie z art. 7 Traktatu, czy istnieje ryzyko naruszenia przez Węgry wartości leżących u podstaw UE.

Parlament po raz pierwszy wezwał Radę UE do podjęcia na podstawie artykułu 7. działań wobec państwa członkowskiego w celu zapobieżenia systemowemu zagrożeniu dla wartości leżących u podstaw Unii. Wartości te, zapisane w art. 2 Traktatu UE i odzwierciedlone w Karcie praw podstawowych UE, obejmują poszanowanie demokracji, równości, rządów prawa i praw człowieka. Rada ma do czynienia z takim wnioskiem po raz drugi, ale poprzedni, dotyczący Polski, złożyła Komisja Europejska.


Posłowie europejscy wezwali państwa UE do rozpoczęcia procedury określonej w art. 7 ust. 1 Traktatu UE. Zwracają uwagę na fakt, że władze węgierskie, mimo gotowości do przedyskutowania legalności „niektórych środków szczególnych”, nie doprowadziły do rozwiązania problemów, i że „pozostaje nadal wiele kwestii wzbudzających niepokój”. Posłowie zaznaczają, że jest to prewencyjna faza procedury, przewidująca dialog z Węgrami, która ma na celu "uniknięcie ewentualnego nałożenia sankcji".


Parlament przypomina we wniosku do Rady, że „przystąpienie Węgier do Unii Europejskiej było dobrowolnym aktem opartym na suwerennej decyzji i odzwierciedleniem szerokiego konsensusu całej węgierskiej sceny politycznej” i podkreśla, że „każdy rząd Węgier jest odpowiedzialny za wyeliminowanie ryzyka poważnego naruszenia wartości” UE.


Najważniejsze obawy Parlamentu dotyczą następujących kwestii:

➡️funkcjonowania systemu konstytucyjnego i wyborczego;
➡️niezależności sądownictwa i innych instytucji oraz praw sędziów;
➡️korupcji i konfliktów interesów;
➡️ochrony prywatności oraz ochrony danych;
➡️wolności wypowiedzi;
➡️wolności nauki;
➡️wolności religii;
➡️wolności zrzeszania się;
➡️prawa do równego traktowania;
➡️praw osób należących do mniejszości, w tym Romów i Żydów, oraz ochrony przed wypowiedziami nawołującymi do nienawiści wobec tych mniejszości;
➡️praw podstawowych migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców;
➡️praw gospodarczych i społecznych.

Cytat:
Judith Sargentini (Zieloni/EFA, NL), która jest autorką sprawozdania, powiedziała:

"W tym samym tygodniu, w którym debatujemy nad stanem Unii, Parlament Europejski wysyła ważny komunikat: bronimy praw wszystkich Europejczyków, w tym obywateli Węgier, bronimy naszych europejskich wartości. Teraz, gdy państwo prawa jest na Węgrzech niszczone, przywódcy europejscy powinni wziąć na siebie odpowiedzialności i zaprzestać przyglądania się z boku. Jest to nie do przyjęcia dla Unii zbudowanej na fundamencie demokracji, rządów prawa i praw podstawowych".