Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Już są! Wywiady ze studentami zagranicznymi WSG!

Młodzieżowy Parlament Europejski bierze udział w projekcie EuroYouthMediaLab oraz YouthMADE. Pierwszy projekt kończy się już niebawem, w sierpniu. Natomiast, drugi projekt to wymiana młodzieżowa, w której oprócz członków bydgoskiego Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego (MPE) bierze udział młodzież z 6 innych krajów. Wczoraj członkowie MPE polecieli do Francji (Nicea) na tygodniową wymianę podczas, której poznają kolegów i koleżanki z Francji, Włoch, Słowacji, Szwecji, Chorwacji oraz Wielkiej Brytanii. Celem wymiany jest prowadzenie dyskusji na tematy związane z migracją, ale nie tylko. Młodzież będzie miała okazję przedstawić swój kraj oraz kulturę na wieczorku kulturowym. Codziennie wieczorem jeden zespół będzie prezentował swój kraj. Wymiana ta ma zachęcić młodzież do aktywnej dyskusji na arenie międzynarodowej. Dzięki temu młodzież pozna inne opinie oraz punkty widzenia. Podczas wymiany młodzież z Polski oraz ich koledzy/koleżanki z innych krajów będą mieli okazję przedstawić efekty pracy w ramach projektu EuroYouthMediaLab. Efektami ich pracy są 3 filmiki multimedialne nagrane w czasie trwania projektu.

Ostatni filmik zawiera wywiady ze studentami zagranicznymi Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy (WSG). Link poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=fF9wY6_tSdU&feature=youtu.be

Studenci WSG chętnie biorą udział w wywiadach oraz wydarzeniach organizowanych przez MPE. Aktywnie biorą udział w spotkaniach, które pozwalają członkom MPE na obcowanie z różnymi kulturami, rozwijają ich umiejętności interpersonalne oraz lingwistyczne. Krótko mówiąc osoby, które biorą czynny udział w Młodzieżowym Parlamencie Europejskim zyskują bardzo wiele, a przede wszystkim budują swoją przewagę nad ich rówieśnikami, co w przyszłości może dać większe szanse w znalezieniu lepszej, satysfakcjonującej pracy!

Jednak wracając do wymiany we Francji... Nie ma wątpliwości, iż służy ona również temu, aby młodzież miała okazję na otworzenie się i pobudzenie ich krytycznego myślenia. Po powrocie członkowie MPE będą relacjonowali swój pobyt we Francji i być może zachęcą swoich znajomych do udział w podobnych projektach bądź inicjatywach.