Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Wymiana młodzieży w Bułgarii

W dniach 19-23 luty 2018 w Bułgarii w miejscowości Smolyan odbyła się wymiana młodzieży. W wymianie uczestniczyła młodzież z 5 krajów: Irlandia Północna, Hiszpania, Szwecja, Francja i Bułgaria. Niektórzy z uczestników mieli okazję poznać się podczas poprzednich wyjazdów, które miały miejsce we Francji oraz ponownie w Bułgarii. Podczas spotkania młodzież prowadzi dyskusję na tematy, które są im bliskie takie jak migracja, dyskryminacja, równouprawnienie. Młodzież przedstawiała jakie problemy są szczególnie widoczne w poszczególnych krajach oraz znajdowali rozwiązania, które potem prezentowali przed całą grupą.Oprócz warsztatów, dyskusji i prezentacji swoich rozwiązań młodzi ludzie w wieku 13-18 lat mieli także okazję do bliższego poznania siebie nawzajem oraz poznania Bułgarii i zwyczajów jej mieszkańców. W przyszłym miesiącu projekt dobiega końca wraz z ostatnią wymianą w Hiszpanii, Baena. 

Grupa młodzieży z Bydgoszczy - Młodzieżowy Parlament Europejski (MPE) będzie brał udział w podobnej wymianie, która będzie miała miejsce we Francji w maju oraz w Bydgoszczy w październiku. Uczestnicy MPE będą mieli okazję poznać młodzież z 6 innych krajów. Młodzi ludzie będą mieli również okazję brać czynny udział w organizacji wymiany w Bydgoszczy. Warto skorzystać z możliwości jakie daje uczestnictwo w tego typu projektach, tym bardziej, że wystarczą jedynie chęci i zaangażowanie młodych ludzi.