Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Koniec geoblokowania w Europie

W ostatnim głosowaniu posłowie do PE głosowali za zakończeniem nieuzasadnionej dyskryminacji, podczas zakupów w Internecie w UE. Geoblokowanie jest stosowane w różnych formach przez 63% europejskich stron internetowych.

Od końca tego roku handlowcy będą musieli traktować kupujących online z innego kraju UE w taki sam sposób jak lokalnych, tj. przyznać im dostęp do tych samych cen lub warunków sprzedaży, gdy:

będą kupować dobra; 

otrzymywać usługi świadczone drogą elektroniczną, które nie są chronione prawem autorskim, takie jak usługi w chmurze, zapory ogniowe, hurtownie danych, hostowanie witryn;

kupować usługę dostarczaną w lokalu przedsiębiorcy lub w fizycznej lokalizacji, w której działa przedsiębiorca, np. pobyty hotelowe, imprezy sportowe, wypożyczalnie samochodów, festiwale muzyczne lub bilety do parku rozrywki.


Zabronione będzie również traktowanie klientów w inny sposób w zależności od miejsca wystawienia karty kredytowej lub debetowej. Podczas gdy handlowcy mogą swobodnie akceptować dowolne płatności, nie mogą dyskryminować określonej marki płatności w oparciu o narodowość.

Cyfrowe treści chronione prawami autorskimi, takie jak e-booki, muzyka do pobrania lub gry online, nie będą na razie objęte nowymi zasadami.

Porozumienie w sprawie rozporządzenia o blokowaniu geograficznym musi zostać formalnie zatwierdzone przez Radę Europejską. Nowe zasady będą obowiązywać przez dziewięć miesięcy od dnia ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE, przed końcem tego roku (2018 r.).