Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Instytucje UE

Najważniejsze instytucje Unii Europejskiej to:

        

Komisja Europejska

Komisja to politycznie niezależny organ wykonawczy UE. Jako jedyna jest odpowiedzialna za przygotowanie nowych aktów prawa unijnego. Ponadto wdraża decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady UE, przygotowuje roczny budżet Unii Europejskiej, nadzoruje wdrażanie przepisów prawa unijnego i reprezentuje UE na arenie międzynarodowej.

Komisję tworzy kolegium 28 komisarzy, po jednym z każdego kraju UE. Na jej czele stoi Przewodniczący, wspierany przez siedmiu wiceprzewodniczących. Funkcję Przewodniczącego KE sprawuje obecnie Jean Claude-Juncker.

Czy wiesz, że...?

Komisarz z Polski, Elżbieta Bieńkowska, stoi na czele wydziału zajmującego się rynkiem wewnętrznym, przemysłem, przedsiębiorczością i MŚP.

Kto jest kim w Komisji Europejskiej? (INFOGRAFIKA)

Oficjalna strona KE: http://ec.europa.eu

        

Parlament Europejski

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym UE. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co 5 lat. Ostatnie wybory odbyły się w maju 2014 r. W obecnej kadencji, pracami 751 posłów kieruje przewodniczący Martin Schulz

Czy wiesz, że....?

Parlament posiada trzy oficjalne siedziby: w Strasburgu (Francja), Brukseli (Belgia) i Luksemburgu.

Trzy kluczowe kompetencje PE to:

  • uchwalanie, wraz z Radą UE, przepisów prawa europejskiego
  • nadzorowanie prac innych instytucji UE, zatwierdzanie składu Komisji i rozpatrywanie petycji od obywateli
  • ustanawianie. zatwierdzanie i monitorowanie wykonanie budżetu UE

Oczywiście, to nie wszystko! Więcej o kulisach pracy Parlamentu możesz dowiedzieć się z oficjalnej strony internetowej: http://www.europarl.europa.eu/portal/pl oraz kanału na portalu Flickr: https://www.flickr.com/photos/european_parliament.

            

Rada Unii Europejskiej

Wraz z Parlamentem Europejskim Rada jest głównym organem decyzyjnym UE.

W posiedzeniach Rady UE biorą udział ministrowie ze wszystkich krajów UE. Ich zadaniem jest omawianie, zmienianie i przyjmowanie aktów prawnych, koordynowanie polityki krajów UE i podpisywanie umów między UE a innymi krajami lub organizacjami międzynarodowymi.

Czy wiesz, że...?

Ze względu na podobieństwo nazwy Rada Unii Europejskiej bywa niekiedy mylona z Radą Europejską (instytucją UE) oraz Radą Europy (odrębną organizacją nadzorującą przestrzeganie rządów prawa i praw człowieka na Starym Kontynencie).

Śledź prace Rady UE na oficjalnej stronie http://www.consilium.europa.eu/pl/home/, a także na Facebooku, Twitterze i Instagramie

          

Rada Europejska

Rada Europejska gromadzi przywódców politycznych UE, którzy określają kierunki polityki UE. Rada stanowi najwyższy szczebel współpracy politycznej między państwami UE.
Na czele Rady stoi Przewodniczący wybierany na okres 2,5 lat. W 2014 roku powołano na tę funkcję Donalda Tuska.

Czy wiesz, że...?

Sformułowanie "szczyt Unii Europejskiej" odnosi się właśnie do posiedzeń Rady Europejskiej? Zazwyczaj posiedzenia tego gremium odbywają się 4 razy do roku, ale w wyjątkowych sytuacjach, przewodniczący może zwołać posiedzenie dodatkowe.

Więcej o Radzie Europejskiej: http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/

Oficjalna strona Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej: http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/