Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Instytucje UE

Poznaj najważniejsze instytucje Unii Europejskiej:

Komisja Europejska

Komisja Europejska to politycznie niezależny organ wykonawczy UE. Jako jedyna jest odpowiedzialna za przygotowanie nowych aktów prawa unijnego. Ponadto wdraża decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady UE, przygotowuje roczny budżet Unii Europejskiej, nadzoruje wdrażanie przepisów prawa unijnego i reprezentuje UE na arenie międzynarodowej.

Komisję tworzy kolegium 27 komisarzy, po jednym z każdego kraju UE. Na jej czele stoi Przewodnicząca, wspierana przez ośmiu wiceprzewodniczących. Funkcję Przewodniczącego Komisji Europejskiej sprawuje obecnie Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen

Czy wiesz, że...?

Komisarz z Polski, Janusz Wojciechowski, stoi na czele wydziału zajmującego się rolnictwem. Jednym z głównych jego zadań jest tworzenie nowoczesnego i zrównoważonego sektora rolnictwa w UE, dostosowującego się do zmian klimatu oraz zmian demograficznych i technicznych.

Kto jest kim w Komisji Europejskiej? (INFOGRAFIKA)

Oficjalna strona Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu

       

 

Parlament Europejski

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym UE. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co 5 lat. Ostatnie wybory odbyły się w maju 2019 r. W obecnej kadencji, pracami 705 europosłów kieruje przewodniczący David Maria Sassoli

Czy wiesz, że....?

Parlament posiada trzy oficjalne siedziby: w Strasburgu (Francja), Brukseli (Belgia) i Luksemburgu.

Trzy kluczowe kompetencje PE to:

  • uchwalanie, wraz z Radą UE, przepisów prawa europejskiego
  • nadzorowanie prac innych instytucji UE, zatwierdzanie składu Komisji i rozpatrywanie petycji od obywateli
  • ustanawianie. zatwierdzanie i monitorowanie wykonanie budżetu UE

Oczywiście, to nie wszystko! Więcej o kulisach pracy Parlamentu możesz dowiedzieć się z oficjalnej strony internetowej: http://www.europarl.europa.eu/portal/pl oraz kanału na portalu Flickr: https://www.flickr.com/photos/european_parliament

             

Rada Unii Europejskiej

Wraz z Parlamentem Europejskim Rada jest głównym organem decyzyjnym UE.

W posiedzeniach Rady UE biorą udział ministrowie ze wszystkich krajów UE. Ich zadaniem jest omawianie, zmienianie i przyjmowanie aktów prawnych, koordynowanie polityki krajów UE i podpisywanie umów między UE a innymi krajami lub organizacjami międzynarodowymi.

Czy wiesz, że...?

Ze względu na podobieństwo nazwy Rada Unii Europejskiej bywa niekiedy mylona z Radą Europejską (instytucją UE) oraz Radą Europy (odrębną organizacją nadzorującą przestrzeganie rządów prawa i praw człowieka na Starym Kontynencie).

Śledź prace Rady UE na oficjalnej stronie http://www.consilium.europa.eu/pl/home/, a także na Facebooku, Twitterze i Instagramie

           

Rada Europejska

Rada Europejska gromadzi przywódców politycznych UE, którzy określają kierunki polityki UE. Rada stanowi najwyższy szczebel współpracy politycznej między państwami UE. Wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety Unii Europejskiej.
Na czele Rady stoi Przewodniczący wybierany na okres 2,5 lat. W 2019 roku powołano na tę funkcję Charles Michel.

Czy wiesz, że...?

Sformułowanie "szczyt Unii Europejskiej" odnosi się właśnie do posiedzeń Rady Europejskiej. Zazwyczaj posiedzenia tego gremium odbywają się 4 razy do roku, ale w wyjątkowych sytuacjach, przewodniczący może zwołać posiedzenie dodatkowe.

Więcej o Radzie Europejskiej: http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/