Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

O nas - EUROPE DIRECT w Europie

EUROPE DIRECT W EUROPIE

W 2005 roku w państwach członkowskich Unii Europejskiej rozpoczęła działalność sieć informacyjna Europe Direct, zarządzana i współfinansowana przez Komisję Europejską. Do sieci zaliczyć można trzy główne punkty kontaktowe:

1. EUROPE DIRECT 

 • Spotkaj się z ekspertem do spraw Unii Europejskiej
 • Zadaj pytanie na temat UE
 • Weź udział w dyskusji o przyszłości UE
 • Znajdź odniesienia do innych źródeł informacji i sieci informacyjnych

2. Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE)

 • Uzyskaj dostęp do ofucjalnych dokumentów i publikacji UE
 • Znajdź szczegółowe informacje na temat prawa, polityki i instytucji UE
 • Weź udział w szkoleniach i kampaniach informacyjnych dla środowiska akademickiego 

3. Team Europe

 • Sieć ekspertów do spraw UE (prawnicy, konsultanci, pracownicy akademiccy itp.) działający w różnych krajach UE, którzy mogą wziąć udział w charakterze prelegenta, moderatora lub mediatora w wydarzeniu poświęconym UE w Twoim regionie

EUROPE DIRECT to punkty informacyjne Unii Europejskiej stanowiące jedno z najważniejszych narzędzi komunikacyjnych UE z obywatelami na poziomie lokalnym i regionalnym. W związku z tym do ich najważniejszych zadań należy udzielanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej oraz zachęcanie do udziału w debacie na temat przyszłości i kształtu wspólnej Europy.
 
Punkty EUROPE DIRECT zlokalizowane na terenie całej UE, można odwiedzać osobiście, kontaktować się z nimi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferują one między innymi:

 • bezpłatne publikacje, broszury informacyjne i przewodniki
 • bezpłatne* połączenie z centrum Europe Direct pod numerem 00 800 6 7 8 9 10 11 (*niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie umożliwiają połączeń z numerami 00 800 lub pobierają za nie opłaty)
 • odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii europejskich
 • mechanizm informacji zwrotnej, umożliwiający obywatelom poinformowanie instytucji UE w Brukseli o ich problemach, wątpliwościach i uwagach na dowolny temat związany z działalnością UE i jej wpływem na życie obywateli
 • aktywne działania informacyjne skierowane do społeczności lokalnych

Lista adresowa wszystkich punktów EUROPE DIRECT dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/index_pl.htm.
 
W Polsce EUROPE DIRECT zarządzane są przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
 
CENTRUM INFORMACYJNE EUROPE DIRECT                                           
http://ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm                                        

Centrum informacyjne EUROPE DIRECT funkcjonuje od maja 2000 r. i dostarcza bezpłatnych informacji przez telefon i e-mail:

 • bezpłatny* numer telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 dostępny we wszystkich państwach członkowskich UE, oferujący informacje we wszystkich językach urzędowych UE, dostępny w godz. 9-18 w dni robocze (* niektórzy operatorzy telefonii komórkowej, również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach, nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty)
 • e-mail wysłany za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie internetowej

Typy informacji i usług świadczonych przez Centrum:

 • ogólne informacje na temat zagadnień Unii Europejskiej
 • przewodniki zawierają ogólny zarys praw i możliwości, jakie przysługują obywatelowi w całej Unii Europejskiej oraz informacje o tym, w jaki sposób można z nich skutecznie korzystać
 • użyteczne adresy
 • wskazówki praktyczne np.: jak uzyskać kartę pobytu i uznanie kwalifikacji
 • porady pomagające przezwyciężyć praktyczne problemy, jakie można napotkać, korzystając ze swoich praw w Europie
 • dostęp do baz danych

EUROPE DIRECT dostarcza odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania związane z UE, także te, dotyczące praw i możliwości, jakie mają obywatele UE, oraz tego, jak można z nich skorzystać. Może udzielić bezpośredniej odpowiedzi na pytania ogólne, a jeśli mają Państwo bardziej szczegółowe wątpliwości, EUROPE DIRECT skieruje Państwa do najlepszego źródła informacji i konsultacji na poziomie unijnym, narodowym, regionalnym i lokalnym.