Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

O nas - EUROPE DIRECT w Polsce

EUROPE DIRECT POLSKA

Od 1 maja 2021 r., w ramach nowej edycji sieci EUROPE DIRECT w Polsce funkcjonują 24 punkty EUROPE DIRECT. Pełen wykaz punktów wraz z danymi teleadresowymi można znaleźć na stronie: 

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/poland_pl

EUROPE DIRECT

Każdy może przyjść, zadzwonić czy napisać do EUROPE DIRECT, aby zadać pytanie, zasięgnąć rady lub wyrazić swoją opinię na temat Unii. Organizowane są także różnorodne debaty, szkolenia i konkursy, a konsultanci EUROPE DIRECT są obecni, odpowiadając na pytania i rozdając publikacje, podczas targów pracy, szkoleń, czy lokalnych uroczystości.

Prowadzą także „lekcje europejskie” i wykłady otwarte, dbając o to, aby wiedza o UE dotarła do wszystkich potrzebujących, a także, aby „informacja zwrotna”, czyli uwagi i opinie, trafiły do podejmujących decyzje.

Punkty EUROPE DIRECT są prowadzone przez różnego rodzaju instytucje. W Polsce są to uczelnie wyższe, izby rolnicze, organizacje pozarządowe i samorządy. Aby uzyskać dotację na ten cel, musiały one odpowiedzieć na opublikowane zaproszenie do składania wniosków na prowadzenie punktów EUROPE DIRECT kierowane przez Komisję Europejską.

Dodatkowe informacje

Istnieje też infolinia punktu kontaktowego EUROPE DIRECT, która dysponuje bezpłatnym* numerem telefonu, pod który można zadzwonić z każdego miejsca we wszystkich państwach członkowskich (00 800 6 7 8 9 10 11).

Infolinia udziela odpowiedzi także na pytania zadane bezpośrednio drogą elektroniczną, jak również poprzez interaktywny serwis internetowy w czasie rzeczywistym dla osób odwiedzających stronę EUROPA. Więcej na temat tego serwisu można się dowiedzieć na stronie http://ec.europa.eu/europedirect.

*niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie umożliwiają połączeń z numerami 00 800 lub pobierają za nie opłaty

 

Mapka punktów EUROPE DIRECT w Polsce