Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

O nas - EUROPE DIRECT Bydgoszcz

EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ

Krótka historia funkcjonowania EUROPE DIRECT Bydgoszcz (wcześniej w latach 2005-2020 Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz) 

Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct powstała w 2005 r. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to jeden z 55 podmiotów z terenu całego kraju, który w 2005 r. uczestniczył w konkursie na utworzenie struktur mających na celu prowadzenie punktów Informacji Europejskiej Europe Direct. W roku tym konkurs ogłoszony został w imieniu Komisji Europejskiej przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej w województwie kujawsko-pomorskim wybrany został jedynie projekt zgłoszony przez Wyższą Szkolę Gospodarki, której prawo prowadzenia punktu przyznane zostało na okres 2005-2008. Wyższa Szkoła Gospodarki w kolejnych edycjach wygrywała konkursy, w wyniku których przyznawano Wyższej Szkole Gospodarki możliwość kontynuowania prowadzenia Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz. W obecnej edycji EUROPE DIRECT 2021-2025 (z nową edycją zmieniła się również nazwa punktów informacyjnych) Wyższa Szkoła Gospodarki kontynuuje swoją działalność europejską prowadząc punkty EUROPE DIRECT Bydgoszcz oraz EUROPE DIRECT Toruń.

Kim jesteśmy?

Punkt EUROPE DIRECT w Bydgoszczy jest członkiem sieci EUROPE DIRECT w Polsce, która z kolei jest częścią ogólnoeuropejskiej grupy ośrodków. Punkty EUROPE DIRECT przybliżają europejskie zagadnienia mieszkańcom danego regionu i zachęcają ich do udziału w debatach na temat przyszłości UE. Siecią punktów EUROPE DIRECT zarządza Komisja Europejska.


Można się z nami skontaktować, jeżeli masz pytania dotyczące polityki, programów i priorytetów UE lub jeśli chcesz się zaangażować w wydarzenia dotyczące przyszłości UE.
Nasza oferta skierowana jest również do szkół: przygotowujemy dla nich prezentacje, prowadzimy dyskusje dotyczące UE i dostarczamy publikacje Unii Europejskiej.
Co ważne, obywatele korzystają z wszystkich naszych usług nieodpłatnie.
Należy pamiętać, że nie oferujemy doradztwa prawnego, nie zajmujemy się też interpretowaniem przepisów UE.


Więcej informacji na temat ośrodków w państwach członkowskich UE, w tym w Polsce, można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/poland/services/contact-points_pl

Skontaktuj się z nami EUROPE DIRECT Bydgoszcz ul. Garbary 2

tel.: +48 733 753 001 

mail: europedirect-bydgoszcz@byd.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 08.00 – 16.00

Media społecznościowe:

Facebook: @EDBydgoszcz

Twitter: @EDBydgoszcz

YouTube: @EDBydgoszcz

Zasady działania EUROPE DIRECT Bydgoszcz

Podstawowe zasady funkcjonowania punktów EUROPE DIRECT określone zostały przez Komisję Europejską i są takie same we wszystkich państwach członkowskich UE. Głównym zadaniem, dla realizacji którego utworzona została sieć punktów EUROPE DIRECT, jest udzielanie ogólnych informacji oraz porad we wszystkich obszarach tematycznych związanych z problematyką europejską, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb społecznych. Organizujemy także przedsięwzięcia europejskie, takie jak: konferencje, seminaria, moduły szkoleniowe, warsztaty, lekcje europejskie czy dyżury ekspertów.

EUROPE DIRECT Bydgoszcz swoje usługi kieruje do wszystkich obywateli zainteresowanych zagadnieniami Unii Europejskiej.

W szczególności do współpracy zapraszamy:

  • przedstawicieli samorządu terytorialnego
  • małych i średnich przedsiębiorców
  • nauczycieli i instytucje oświatowe
  • organizacje pozarządowe
  • młodzież

Poznaj nasz zespół EUROPE DIRECT Bydgoszcz!

 

Kierownik 

Weronika Sikora

 

Konsultant

dr Michał Cichoracki 

 

Specjalista ds. rozliczeń

Kamila Kruża - Supeł