Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

O nas - Europe Direct - Bydgoszcz

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – BYDGOSZCZ PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI

Krótka historia funkcjonowania PIE Europe Direct - Bydgoszcz

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to jeden z 55 podmiotów z terenu całego kraju, który w 2005 r. uczestniczył w konkursie na utworzenie struktur mających na celu prowadzenie punktów informacyjnych Europe Direct Information Network. W roku tym konkurs ogłoszony został w imieniu Komisji Europejskiej przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej w województwie kujawsko-pomorskim wybrany został jedynie projekt zgłoszony przez Wyższą Szkolę Gospodarki, której prawo prowadzenia punktu przyznane zostało na okres 2005-2008.

W wyniku procedury konkursowej, która ogłoszona została w lipcu 2008 r. przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i stanowiła efekt wygaśnięcia pierwszego okresu funkcjonowania sieci Europe Direct, Wyższa Szkoła Gospodarki ponownie wystąpiła z wnioskiem o możliwość prowadzenia ośrodka. W jej wyniku w latach 2009-2012 Punkt informacyjny Europe Direct - Bydgoszcz kontynuował swoją działalność europejską.

W trzecim już (obecnym) okresie funkcjonowania sieci informacyjnej Europe Direct 2013-2017 Wyższa Szkoła Gospodarki po raz kolejny uzyskała akceptację Komisji Europejskiej na prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz.

Zasady działania PIE Europe Direct - Bydgoszcz

Podstawowe zasady funkcjonowania ośrodków Europe Direct Information Network określone zostały przez Komisję Europejską i są takie same we wszystkich 28 krajach członkowskich UE. Głównym zadaniem, dla realizacji którego utworzona została sieć ośrodków Europe Direct, jest udzielanie ogólnych informacji oraz porad we wszystkich obszarach tematycznych związanych z problematyką europejską, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb społecznych.

Europe Direct – Bydgoszcz swoje usługi kieruje do wszystkich obywateli zainteresowanych zagadnieniami Unii Europejskiej.

W szczególności do współpracy zapraszamy:

  • przedstawicieli samorządu terytorialnego
  • małych i średnich przedsiębiorców
  • nauczycieli i instytucje oświatowe
  • organizacje pozarządowe
  • młodzież

Stały zespół Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz tworzą:

dr KAROLINA MARCHLEWSKA-PATYK
Dyrektor Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Europe Direct - Toruń
e-mail: k.marchlewska@byd.pl
 
mgr KAMILA KRUŻA-SUPEŁ
Specjalista ds. rozliczeń Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Europe Direct - Toruń
e-mail: kamila@byd.pl