Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

O nas - Europe Direct - Bydgoszcz

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – BYDGOSZCZ PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI

Krótka historia funkcjonowania PIE Europe Direct - Bydgoszcz

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to jeden z 55 podmiotów z terenu całego kraju, który w 2005 r. uczestniczył w konkursie na utworzenie struktur mających na celu prowadzenie punktów informacyjnych Informacji Europejskiej Europe Direct. W roku tym konkurs ogłoszony został w imieniu Komisji Europejskiej przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej w województwie kujawsko-pomorskim wybrany został jedynie projekt zgłoszony przez Wyższą Szkolę Gospodarki, której prawo prowadzenia punktu przyznane zostało na okres 2005-2008.

Wyższa Szkoła Gospodarki w kolejnych edycjach ponownie występowała o możliwość prowadzenia Punktu. Punkt informacyjny Europe Direct - Bydgoszcz kontynuuje swoją działalność europejską również w obecnej edycji 2018-2020. Wyższa Szkoła Gospodarki po raz kolejny uzyskała akceptację Komisji Europejskiej na prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz.

Zasady działania PIE Europe Direct - Bydgoszcz

Podstawowe zasady funkcjonowania punktów Europe Direct Information Centres określone zostały przez Komisję Europejską i są takie same we wszystkich państwach członkowskich UE. Głównym zadaniem, dla realizacji którego utworzona została sieć punktów Europe Direct, jest udzielanie ogólnych informacji oraz porad we wszystkich obszarach tematycznych związanych z problematyką europejską, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb społecznych.

Europe Direct – Bydgoszcz swoje usługi kieruje do wszystkich obywateli zainteresowanych zagadnieniami Unii Europejskiej.

W szczególności do współpracy zapraszamy:

  • przedstawicieli samorządu terytorialnego
  • małych i średnich przedsiębiorców
  • nauczycieli i instytucje oświatowe
  • organizacje pozarządowe
  • młodzież

 

Nasz zespół składa się z:

Dyrektorzy Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct -Bydgoszcz i Toruń 

dr Marzena Sobczak - Michałowska

dr Michał Cichoracki 

 

Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz

mgr Weronika Sikora
 

Specjalista ds. rozliczeń

mgr Kamila Kruża - Supeł