Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Aktualności

Meet the neighbours of the neighbours during COVID-19 times2020-06-01

We would like to inform about the launch, last 9th of May, of the initiative “Meet the neighbours of the neighbours during COVID-19 times”. The initiative will last 27 days (like the number of the Member States), until 4th June, and will aim primarily youth and students from both Europe and Africa. The objective is to open a digital window for young people to get to know other cultures, the ones of the neighbours of their neighbours, and take advantage of these difficult times of social distancing and confinement.

Through the streaming platform, FestivalScope.org young people can access a selection of high-quality films about cultures and societies of the other, neighbouring, continent, strengthening mutual understanding and building a solid basis to encourage inter-cultural dialogue.

The access to the streaming platform is free of charge, providing for a secured on-demand access to around 40 feature films, changing the offer each week with different films. Around 20 European feature films will be accessible to youth and students of Africa and the Mediterranean, and another 20 African and Mediterranean features films will be accessible to European students. The audience will be able to watch the selected films on a first-come-first-served basis for up to 1000 users for each film, but specific promotion is being done and shall be done, thanks also to your help, through networks of youth and students.

Direct connection through the link: www.festivalscope.com/meetafrica
CultureXchange (www.culturexchange.eu)

EU approves disbursement of €500 million in macro-financial assistance to Ukraine2020-05-30

The European Commission, on behalf of the EU, has approved the disbursement of a €500 million loan to Ukraine as part of its fourth macro-financial assistance (MFA) programme. With this disbursement, the EU has now provided Ukraine with €3.8 billion in MFA loans since 2014. This is the largest amount of MFA the EUhas disbursed to any single partner country. 

The EU is also making further MFA loans of €1.2 billion available to Ukraine, as part of the decision to provide MFA to ten partner countries to help them limit the economic fallout from the coronavirus pandemic

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_716

Coronavirus: practical advice for safe travel2020-05-29

10 Commission recommendations for travelling safely in coronavirus times:

1. Book tickets and check-in online to avoid queues, when possible
2. Respect social distancing during luggage drop-off, security checks, boarding and baggage claim
3. Fewer passengers may be allowed on board and you might be asked to sit at a distance from passengers who are not part of your household.
4. When social distancing is difficult to ensure, you might be asked to wear face masks
5. Food, beverages and other goods may not be available on board
6. Transport companies may install protective barriers, for example between passengers and a coach driver. You may be asked to board through the back door
7. Drivers should open doors automatically at every stop, so passengers don’t have to touch buttons or handles
8. Stations, ports and airports should guarantee regular cleaning and disinfection and provide sanitising/disinfecting products, including on board
9. There should be appropriate ventilation on all transport
10. Passengers can choose between refund or rerouting for cancelled tickets. If the transport company offers a voucher, you still have the right to ask for a refund

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200520STO79501/coronavirus-practical-advice-for-safe-travel

Jaka jest przyszłość Europy?2020-05-28

Jaka jest przyszłość Europy? Podziel się z nami Twoją wizją Unii Europejskiej w 2050 roku! Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Europa 2050” organizowanym przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i gadżety. Najlepsza praca zostanie również opublikowana w lokalnej gazecie.

 
Creating a sustainable food system2020-05-28

The strategy provides the framework for a series of laws that the Commission will propose,  ranging from a revision of EU pesticides legislation, new EU animal welfare rules and plans to address food waste and tackle food fraud to food labelling, a carbon farming initiative and the reform of the EU farm system.
 

The strategy’s key targets for 2030:

50% reduction in the use and risk of pesticides
at least 20% reduction in the use of fertilisers
50% reduction in sales of antimicrobials used for farmed animals and aquaculture
25% of agricultural land to be used for organic farming

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200519STO79425/creating-a-sustainable-food-system-the-eu-s-strategy

 

Koronawirus: plan UE na ożywienie gospodarki2020-05-22

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen przedstawiła plan naprawczy „Next Generation EU” (Nowa Generacja UE) w wysokości 750 miliardów euro, którego celem jest walka ze szkodami spowodowanymi pandemią i inwestowanie w zieloną, cyfrową, społeczną i bardziej odporną UE.

Zgodnie z przedstawionym projektem, KE pożyczałaby pieniądze na rynkach finansowych przy użyciu swojego wysokiego ratingu kredytowego, co powinno zapewnić niskie koszty pożyczek. Ursula von der Leyen powiedziała, że łącznie 500 miliardów euro zostałoby rozdzielone w formie dotacji, określając je jako „wspólne inwestycje w naszą przyszłość”.

Fundusze zostaną wykorzystane do osiągnięcia celów UE w zakresie neutralności klimatycznej i transformacji cyfrowej, do wsparcia społecznego i wsparcia zatrudnienia, a także do wzmocnienia roli UE jako globalnego gracza.

Plan Komisji dotyczący funduszu odbudowy został przedstawiony na posiedzeniu plenarnym wraz ze zmienionym wnioskiem w sprawie budżetu na lata 2021–2027 w wysokości 1,1 biliona euro. Propozycje są przedmiotem negocjacji między Parlamentem a państwami członkowskimi w Radzie.

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/reakcja-ue-na-koronawirusa/20200513STO79012/koronawirus-plan-ue-na-ozywienie-gospodarki