Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Aktualności

Balance Równowaga2019-04-12

Balance Równowaga między życiem zawodowym i prywatnym: nowe zasady dotyczące urlopów rodzinnych
Parlament Europejski głosuje nad nowymi przepisami, które pozwolą rodzicom i opiekunom lepiej pogodzić życie zawodowe i rodzinne.

Dlaczego potrzebne są nowe przepisy UE 
Więcej informacji można znaleźć tutaj http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180706STO07413/rownowaga-miedzy-zyciem-zawodowym-a-prywatnym-rodzicow?fbclid=IwAR2aYa6FVRn9TNxQtg2D3cpFs-S2xoILNGjwwNDeFjFjwwMydjqqBPVXCRk

Terminy rejestracji głosowania z zagranicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego2019-04-08

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się od 23 do 26 maja 2019 r., a wyborcy wybiorą 705 posłów do PE na najbliższe pięć lat. Wybrani posłowie będą dzielić czas między Parlamentem Europejskim w Strasburgu i Brukseli. Ich zadaniem będzie uchwalanie przepisów UE i zatwierdzanie jego budżetu, wraz z Radą Europejską, w której skład wchodzą szefowie państw wszystkich krajów członkowskich.
 

Work-life balance: new leave rules for family care2019-04-06

The European Parliament is voting on new rules to allow parents and carers to better reconcile their work and family lives.

Why new EU rules are needed ❓
More information can be found here 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180706STO07413/rownowaga-miedzy-zyciem-zawodowym-a-prywatnym-rodzicow?fbclid=IwAR27_xkRVYPLA6JvjWM521-J6BZiOVPR_NP9Bo3LlTfXDg-_TAv81AKFJW8

Work-life balance: new leave rules for family care2019-04-06

The European Parliament is voting on new rules to allow parents and carers to better reconcile their work and family lives.

Why new EU rules are needed ❓
More information can be found here 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180706STO07413/rownowaga-miedzy-zyciem-zawodowym-a-prywatnym-rodzicow?fbclid=IwAR27_xkRVYPLA6JvjWM521-J6BZiOVPR_NP9Bo3LlTfXDg-_TAv81AKFJW8

Penalty Kara śmierci: najważniejsze fakty dotyczące sytuacji w Europie i reszcie świata 2019-04-05


 Do 2017 r. 142 kraje zniosły karę śmierci w prawie lub praktyce, pozostawiając 56 państw nadal stosujących karę śmierci. Odnotowano co najmniej 993 egzekucje w 23 krajach (z wyjątkiem Chin, gdzie prawdopodobnie przeprowadzono tysiące egzekucji), z ponad 20 000 osób w celi śmierci. 
 Jak UE walczy z karą śmierci  http://www.europarl.europa.eu/…/death-penalty-in-europe-and…

„Od szkolenia do zatrudnienia”2019-04-04

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy przystępuje do drugiego etapu naboru uczestników do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”. Jest to oferta dla bezrobotnej i nie uczącej się młodzieży w wieku  18-24 lata. Zapewniamy kursy zawodowe i staże ze stypendium. Refundujemy dojazd na zajęcia i zapewniamy wyżywienie.

Serdecznie zapraszamy!