Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Aktualności

Co warto wiedzieć przed zakupami w innym państwie członkowskim UE?2019-09-16

Koszty przesyłki

Konsument ma prawo do otrzymania jasnych informacji o łącznej sumie jaką ma zapłacić za zakupiony towar. Cena ta powinna obejmować także koszt dostawy oraz inne dodatkowe opłaty.

Za produkt wysłany do innego państwa członkowskiego UE, sprzedawca może naliczyć inną cenę, ponieważ opłaty za przesyłki pocztowe są zróżnicowane.

Sprzedawca jest zobowiązany poinformować konsumenta, zanim ten kupi produkt o opcjach dostawy za granicę oraz ich koszcie. Nie może sam, bez zgody kupującego naliczyć żadnych dodatkowych kosztów.

Uszkodzone produkty

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszystkie uszkodzenia, które wynikły w czasie wysyłki do konsumenta. Klient jeśli otrzyma uszkodzony lub nie działający produkt, ma prawo poprosić sprzedawcę o wymianę albo naprawę towaru.

Niedostarczenie produktu

W przypadku nieotrzymania towaru w ciągu 30 dni konsument może przypomnieć sprzedawcy o zakupionym produkcie. Jeśli mimo to, nie otrzyma produktu, klient ma prawo do rozwiązania umowy o skutku natychmiastowym i zwrotu pieniędzy.

Zanieczyszczone powietrze w Europie2019-09-06

Posłowie głosują nad nowymi ograniczeniami dla zanieczyszczeń powietrza

Mimo że emisje w większości krajów znacznie zmalaly w ciągu ostatnich dekad, ponad 400 000 Europejczyków rocznie nadal umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczonego powietrza.

Posłowie do PE przyjęli limity emisji głównych zanieczyszczeń powietrza.

Nowa dyrektywa, która została już nieformalnie uzgodniona z rządami państw członkowskich, ustanawia zobowiązania krajów do ograniczenia emisji pięciu kluczowych zanieczyszczeń do 2030 roku (w porównaniu do 2005 roku).

LINK: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20161118STO51775/poslowie-glosuja-nad-nowymi-ograniczeniami-dla-zanieczyszczen-powietrza

Przygotowania do Brexitu2019-09-04

Przygotowania do brexitu bez porozumienia – ostateczna odezwa Komisji do wszystkich obywateli i przedsiębiorstw UE w sprawie przygotowania na wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE 31 października 2019 r.

Do wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czyli do 31 października 2019 r., pozostało 8 tygodni. W swoim szóstym komunikacie w sprawie przygotowań do brexitu Komisja powtórzyła wezwanie wszystkich zainteresowanych podmiotów w UE-27 do przygotowania się na scenariusz zakładający brak porozumienia. Ze względu na utrzymującą się w Wielkiej Brytanii niepewność dotyczącą ratyfikacji umowy o wystąpieniu w wersji ustalonej z rządem brytyjskim w listopadzie 2018 r., jak również na ogólną krajową sytuację polityczną, scenariusz zakładający wystąpienie 1 listopada 2019 r. przy braku porozumienia jest w dalszym ciągu prawdopodobny, choć niepożądany.

Susza w Europie2019-09-03

Państwa członkowskie UE zgadzają się co do środków wsparcia zaproponowanych przez Komisję Europejską. Państwa członkowskie zgodziły się na szereg środków wsparcia zaproponowanych przez Komisję w celu złagodzenia trudności finansowych, z którymi borykają się rolnicy w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, oraz w celu zwiększenia dostępności paszy dla zwierząt. Więcej informacji o podjętych działaniach w rozwinięciu artykułu.

Unijny program dystrybucji owoców, warzyw i mleka2019-09-03

Unijny program dystrybucji owoców, warzyw i mleka wśród uczniów w państwach UE.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wznowiony zostanie unijny program dystrybucji owoców, warzyw i mleka wśród uczniów w państwach UE uczestniczących w nim w roku szkolnym 2019–2020.

Unijny program dla szkół ma na celu propagowanie zdrowego odżywiania i zrównoważonej diety poprzez dystrybucję owoców, warzyw i przetworów mlecznych, proponując jednocześnie programy edukacyjne dotyczące rolnictwa i dobrego odżywiania.

W roku szkolnym 2017–2018 z programu tego skorzystało ponad 20 mln dzieci, co stanowi 20% dzieci w całej UE.

Uwaga konkurs dla młodych tłumaczy!2019-09-02

MŁODZI TŁUMACZE!! Startuje doroczny konkurs tłumaczeniowy Komisji Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła 13. edycję dorocznego konkursu Juvenes Translatores dla uczniów szkół średnich z całej Europy. Od 2 września (czyli już od dziś!) szkoły ze wszystkich państw członkowskich UE będą mogły zarejestrować się online, aby zgłoszeni przez nie uczniowie mogli konkurować z rówieśnikami z całej Europy. W tym roku nastoletni uczestnicy będą musieli przetłumaczyć tekst na temat tego, co młodzi ludzie mogą zrobić, aby pomóc w kształtowaniu przyszłości Europy.

Więcej o konkursie:
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_pl?fbclid=IwAR3eRDr3SrVHweKGMktK-kXNzuJsbZ5tLStedCHThSlMk0FuuMJLtKwwJtQ

Departament tłumaczeń pisemnych Komisji Europejskiej na Twitterze: @translatores