Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Aktualności

Bezpieczeństwo 5G: Komisja Europejska proponuje środki strategiczne i techniczne2020-02-05

5G: jest to rewolucyjna technologia, ale potencjalnie jest bardziej narażona na ataki hakerów. Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci 5G w całej UE, Komisja zatwierdziła nowy zestaw narzędzi UE i przyjęła komunikat w sprawie jego wdrożenia.
Uważany za główny czynnik umożliwiający nowe usługi cyfrowe w naszym życiu i ważną podstawę transformacji cyfrowej i ekologicznej, 5G odegra kluczową rolę w przyszłości cyfrowej gospodarki i społeczeństwa Europy. Przy światowych przychodach szacowanych na 225 miliardów euro w 2025 r. Jest to również kluczowy atut Europy, aby konkurować na rynku globalnym.

Przyszłe stosunki UE-Wielka Brytania: co dalej?2020-02-04

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE to nie koniec wzajemnych relacji. Wkrótce rozpoczną się rozmowy o przyszłej współpracy w wielu obszarach - od handlu po walkę z terroryzmem.
UE i Wielka Brytania mają wiele takich samych wyzwań - np. zmiana klimatu albo terroryzm - i mogą bardzo skorzystać na współpracy.
Wynegocjowana już i zatwierdzona umowa o wystąpieniu dotyczy głównie ochrony praw obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii i brytyjskich obywateli mieszkających w UE, zobowiązań finansowych podjętych przez Wielką Brytanię, gdy była członkiem UE, oraz kwestii związanych z granicami (szczególnie granicy pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią).
Przyszłe stosunki są tematem oddzielnej umowy, negocjowanie której mogło rozpocząć się dopiero po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.

Nowa era dla Europy: Wspólny artykuł Prezydenta von der Leyen, Prezydenta Michela i Prezydenta Sasso2020-02-04

"Chociaż Zjednoczone Królestwo przestanie być członkiem UE, nadal pozostanie częścią Europy. Nasza wspólna historia, położenie geograficzne i więzi w tak wielu obszarach łączą nas nierozerwalnie i czynią z nas naturalnych sojuszników. Będziemy nadal współpracować w sprawach zagranicznych, w zakresie bezpieczeństwa i obrony, mając wspólny cel i te same interesy. Będziemy to jednak robić w inny sposób.
Ostatnie lata zbliżyły nas do siebie – narody, instytucje i ludzi. Przypomniały nam, że Unia Europejska to więcej niż rynek czy potęga gospodarcza – że liczą się wartości, które wszyscy popieramy i których bronimy. I że jesteśmy o wiele silniejsi, gdy stoimy w jednym szeregu.
Dlatego państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą nadal jednoczyć siły i budować razem wspólną przyszłość. W epoce rywalizacji wielkich potęg i burzliwych zmian geopolitycznych rozmiar ma znaczenie. W pojedynkę żadne państwo nie sprosta zmianie klimatu ani nie znajdzie rozwiązań na miarę cyfrowej przyszłości, a jego głos nie będzie słyszalny w narastającym gwarze na arenie światowej.
Ale możemy to osiągnąć razem, jako Unia Europejska". 

Parlament upamiętnia 75 rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz2020-02-03

Liliana Segre, ocalała z Auschwitz dożywotnia członkini włoskiego Senatu, podkreśliła zło tam wyrządzone i obowiązek bycia świadkiem, podczas ceremonii Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 

Brexit: umowa o wystąpieniu przechodzi pierwszy test Parlamentu Europejskiego2020-01-30

Komisja Spraw Konstytucyjnych zgodziła się zalecić, aby na posiedzeniu plenarnym PE zatwierdzono warunki wystąpienia Wielkiej Brytanii.
Po sfinalizowaniu ratyfikacji parlamentarnej w Wielkiej Brytanii, z udzieleniem zgody królewskiej na projekt ustawy o Unii Europejskiej (umowa o wystąpieniu), eurodeputowani Komisji Spraw Konstytucyjnych głosowali za pozytywną rekomendacją dotyczącą umowy o wystąpieniu między UE a Wielką Brytanią, 23 głosami za, trzema przeciw i żadnych wstrzymujących się.

Luka płacowa między kobietami a mężczyznami: definicja i przyczyny2020-01-22

Kobiety pracujące w UE zarabiają średnio 16% mniej za godzinę niż mężczyźni. Chociaż zasada „równości wynagrodzeń za taką samą pracę” została wprowadzona już w traktacie rzymskim z 1957 r., zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć nadal się utrzymuje, a w ciągu ostatnich dziesięciu lat sytuacja poprawiła się tylko nieznacznie.
Parlament Europejski konsekwentnie wzywa do podjęcia dalszych działań w celu zmniejszenia różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn i ponownie poruszy tę kwestię podczas debaty plenarnej w poniedziałek (13/1).

Czytaj więcej! https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200109STO69925/luka-placowa-miedzy-kobietami-a-mezczyznami-definicja-i-przyczyny?fbclid=IwAR20slWB4OG3QDIYx6lx6yLaWB61C4qvqq_ULV4wRBjlif3LWGF4-C8_Mi0