Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Aktualności

Elektroniczna wersja książeczek dla najmłodszych - zachęcamy do pobrania2020-03-31
Przypominamy o aktualnej wersji książeczek dla najmłodszych! Zachęcamy do pobierania.
Zadania można pobierać pojedynczo.
Nasza Europa:
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/4cb87e29-4c82-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-pl
Nasza Europa 2:
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/1c685416-4c82-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-pl
Wizyta studyjna w Brukseli - zapisy!2020-03-27

Uwaga! Fundacja Civis Polonus ogłasza (@fundacjacivis na Facebook'u)! Zostały tylko 2 dni na zgłoszenia młodzieżowych radnych na wizytę studyjną w Brukseli.
Wszystkich zaniepokojonych uspokajamy, że w sytuacji zagrożenia epidemicznego wyjazd będzie przełożony na inny termin, jednak nabór uczestników nie będzie przedłużany ani powtarzany. Zatem to już ostatnia szansa, by się zarejestrować. Zgłoszenia poprzez formularz online do niedzieli 29 marca do godz. 23:59!

COVID-19: Commission creates first-ever EU stockpile of medical equipment2020-03-24

Putting EU solidarity into action
Having enough ventilators, protective masks and essential medical gear is vitally important in the context of the current Coronavirus pandemic. That’s exactly why yesterday, the Commission decided to create the first-ever resc EU stockpile of medical equipment to help EU countries in the context of the COVID-19 pandemic. Given the urgency of the situation, the measure is entering into law today.

Koronawirus: Komisja Europejska przedstawia praktyczne rozwiązania, które zapewnią stały przepływ to2020-03-24

Komisja przedstawiła dziś nowe praktyczne rozwiązania dotyczące wdrażania wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami, aby utrzymać stały przewóz towarów w całej UE podczas obecnej pandemii. Państwa członkowskie zostały poproszone o niezwłoczne oznaczenie wszystkich właściwych wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako przejść granicznych dla „zielonych korytarzy”, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie ogólnounijnych łańcuchów dostaw. Przejścia graniczne dla zielonych korytarzy powinny być otwarte dla wszystkich pojazdów towarowych, bez względu na przewożone przez nie towary. Przekraczanie granicy, w tym wszelkie kontrole i badania przesiewowe, nie powinny trwać dłużej niż 15 minut.

European Medicines Agency joins the fight against COVID-192020-03-24

The European Medicines Agency, the EU agency in charge of the evaluation and supervision of medicinal products, has – unsurprisingly – been rather busy with the current health crisis. Commission en direct takes a look at two of its recent initiatives: free scientific advice for developers of a vaccine or treatment against COVID-19, and ensuring a steady supply of all medicines in the current context.

Wsparcie finansowe UE dla krajowych, regionalnych, lokalnych społeczności walczących z koronawirusem2020-03-23

Po przyjęciu inicjatywy dotyczącej reagowania inwestycyjnego w sytuacji zagrożenia koronawirusem - Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) w piątek 13 marca komisarze Ferreira i Schmit wysłali zestaw pism, aby poinformować państwa członkowskie o indywidualnym wsparciu, jakie mogą otrzymać w ramach komponentu polityki spójności CRII.

Oto aktualności na stronie DG REGIO: