Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Aktualności

Pomoc dla polskich firm zatwierdzona2020-04-14

Polski program pożyczek i gwarancji o wartości 700 mln euro przewidziany jako wsparcie gospodarki w związku z pandemią koronawirusa został zatwierdzony przez Komisję Europejską. - Przedsiębiorstwa będą mogły pokrywać bezpośrednie potrzeby w zakresie płynności środków i kontynuować swoją działalność w tych trudnych czasach – powiedziała wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager.

https://ec.europa.eu/poland/news/200408_pl_state_aid_pl

Wesołych Świąt!2020-04-10

Radosnych i Spokojnych Świąt Wielkiej Nocy życzy Zespół Europe Direct - Bydgoszcz!:)

Koronawirus: działania podejmowane przez UE na świecie w walce z pandemią2020-04-09

Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel określili dzisiaj plany zdecydowanej i ukierunkowanej reakcji UE na rzecz wsparcia wysiłków krajów partnerskich w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Wspólne działanie UE będzie koncentrować się na zaradzeniu bezpośredniemu kryzysowi zdrowotnemu i zaspokojeniu związanych z nim potrzeb humanitarnych, na wzmacnianiu systemów opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w wodę i usług sanitarnych w krajach partnerskich oraz na wspomaganiu ich zdolności w zakresie badań i gotowości do radzenia sobie z pandemią, a także na łagodzeniu skutków społeczno-gospodarczych. Aby stworzyć podstawę dla tych działań, UE zapewni krajom partnerskim wsparcie finansowe w wysokości ponad 15,6 mld euro z istniejących zasobów w ramach działań zewnętrznych. Wspólnie z naszymi partnerami dopilnujemy, aby przeznaczone dla nich znaczne środki finansowe UE były ukierunkowane na pomoc w radzeniu sobie ze skutkami koronawirusa.

#coronavirus #StayAtHome2020-04-06

Komisja Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych zachęcają do pozostania w naszych domach do czasu aż sytuacja związana z coronawirusem uspokoi się.

Koronawirus: Komisja mobilizuje wszystkie swoje zasoby w celu ochrony życia i źródeł utrzymania2020-04-02

Ratowanie życia i wspieranie źródeł utrzymania w czasach ostrego kryzysu mają zasadnicze znaczenie. Komisja Europejska podejmuje dalsze kroki, proponując stworzenie instrumentu solidarności (zwanego SURE) w wysokości 100 mld euro, aby wspierać pracowników w utrzymaniu dochodów i pomóc przedsiębiorstwom w utrzymaniu się na rynku. Proponuje również przekierowanie wszystkich dostępnych funduszy strukturalnych na działania w kontekście koronawirusa.

Materiały edukacyjne do wykorzystania2020-04-01
Komisja Europejska uruchomiła platformę, na której znajdziecie Państwo materiały edukacyjne do wykorzystania. Duży wybór materiałów i narzędzi online dla osób uczących się, nauczycieli i wychowawców w czasie pandemii koronawirusa. Zachęcamy do korzystania!
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_pl