Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Aktualności

Złóż wniosek o nową nagrodę im. Jana Amosa Comeniusa2020-01-07

Komisja Europejska po raz pierwszy ogłosiła ogólnounijny konkurs na wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej. Nagrodę otrzymają szkoły średnie, które pomagają uczniom dowiedzieć się o Unii Europejskiej w inspirujący sposób. Nagroda zapewni ogólnounijne uznanie i rozpoznanie szkół promujących nauczanie o UE każdym państwie członkowskim oraz podkreśli znaczenie nauczania i uczenia się o UE w młodym wieku. Nagrodę zdobędą szkoły, które stisują innowacyjne metody nauczania, oraz które aktywnie angażują uczniów w naukę o UE i pomagają się szerzyć te praktyki.

W ramach akcji przyznanych zostanie maksymalnie 28 nagród o wartości 8 000 EUR każda, po jednej w każdym państwie członkowskim UE.
Kwalifikującymi się kandydatami są szkoły średnie (szkoły na poziomie ISCED 2 i 3) utworzone i mające siedzibę w Unii Europejskiej (nie indywidualni nauczyciele).
Termin składania wniosków upływa o 17:00 w dniu 6 lutego 2020 r.
Nagrodą jest inicjatywa Parlamentu Europejskiego realizowana przez Komisję Europejską.
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj:
https://ec.europa.eu/…/funding-o…/jan-amos-comenius-prize_en

Mniej niż połowa podróżnych z UE zna prawa pasażerów w UE2020-01-06

Komisarz ds. transportu Adina Vălean powiedziała: Unia Europejska to jedyny obszar na świecie, gdzie obywatele cieszą się ochroną w postaci pełnego zestawu praw pasażerów. Prawa te należy jednak lepiej poznać. Muszą one być bardziej zrozumiałe, a ich egzekwowanie musi być łatwiejsze. Unijne przepisy powinny również zapewniać pasażerom i przedsiębiorstwom większą pewność prawa. Dlatego Komisja zaproponowała modernizację praw pasażerów korzystających z transportu lotniczego i kolejowego. Teraz Rada i Parlament Europejski muszą prędko osiągnąć porozumienie w sprawie tych praw i dopilnować, aby osoby podróżujące w UE miały skuteczną ochronę.

Czytaj więcej!

KONKURS - ostatni dzień naboru prac!2019-12-20

Jeszcze dziś można przesłać pracę do konkursu! Jutro nabór będzie zamknięty.

Drodzy absolwenci uczelni wyższych! Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w naszym konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej!

Szczegóły oraz regulamin konkursu można znaleźć tutaj:

http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/id,113/konkurs-na-najlepsza-prace-licencjacka-i-magisterska

UWAGA KONKURS!2019-12-20

Drodzy absolwenci uczelni wyższych! Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w naszym konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej! 

Szczegóły oraz regulamin konkursu można znaleźć tutaj: http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/id,113/konkurs-na-najlepsza-prace-licencjacka-i-magisterska

DEADLINE: 20 grudnia 

Zachęcamy do składania prac, do wygrania nagrody!

Użycie odzyskanej wody do nawodnień w rolnictwie2019-12-19

Użycie odzyskanej wody do nawodnień w rolnictwie: Rada zatwierdza wstępne porozumienie

UE podejmuje nowe działania, by zmniejszyć ryzyko niedoboru wody do nawadniania upraw. Ambasadorowie państw członkowskich UE zatwierdzili dziś wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie rozporządzenia, które ułatwi wykorzystywanie oczyszczonych ścieków komunalnych do nawodnień w rolnictwie. Toruje to drogę do ostatecznego przyjęcia aktu.

Nowe przepisy pomogą Europie dostosować się do skutków zmiany klimatu. Rozporządzenie – w pełni zgodne z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym – poprawi dostępność wody i skłoni do jej wydajnego wykorzystywania. Zapewnienie dostatecznej ilości wody do nawadniania pól, zwłaszcza podczas upałów i dotkliwych susz, może pomóc zapobiec zbyt małym zbiorom i niedoborom żywności.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/18/water-reuse-for-agricultural-irrigation-council-approves-provisional-deal/?fbclid=IwAR0KU_8uBbyFhX3ZTwVkaDNexiu1-N5LJxtEZvzL-WkSlfjNhADU61rgJRE

Wszystko o Europejskim Korpusie Solidarności i Erasmusie2019-12-19

Dzisiaj znów mieliśmy okazję porozmawiać z uczniami liceum w Bydgoszczy. Nasi wolontariusze podzielili się swoimi doświadczeniami, rozmawiali o programach Europejski Korpus Solidarności i o Erasmus +. Na prośbę studentów rozmawialiśmy także o Białorusi i Armenii; zwyczajach i tradycjach. Teraz uczniowie znają wiele ciekawostek na temat tych krajów. Rozmawialiśmy również o możliwościach podróżowania, studiowania lub o tym, jak zostać wolontariuszem za granicą