Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Aktualności

Zanieczyszczone powietrze w Europie2019-09-06

Posłowie głosują nad nowymi ograniczeniami dla zanieczyszczeń powietrza

Mimo że emisje w większości krajów znacznie zmalaly w ciągu ostatnich dekad, ponad 400 000 Europejczyków rocznie nadal umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczonego powietrza.

Posłowie do PE przyjęli limity emisji głównych zanieczyszczeń powietrza.

Nowa dyrektywa, która została już nieformalnie uzgodniona z rządami państw członkowskich, ustanawia zobowiązania krajów do ograniczenia emisji pięciu kluczowych zanieczyszczeń do 2030 roku (w porównaniu do 2005 roku).

LINK: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20161118STO51775/poslowie-glosuja-nad-nowymi-ograniczeniami-dla-zanieczyszczen-powietrza

Przygotowania do Brexitu2019-09-04

Przygotowania do brexitu bez porozumienia – ostateczna odezwa Komisji do wszystkich obywateli i przedsiębiorstw UE w sprawie przygotowania na wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE 31 października 2019 r.

Do wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czyli do 31 października 2019 r., pozostało 8 tygodni. W swoim szóstym komunikacie w sprawie przygotowań do brexitu Komisja powtórzyła wezwanie wszystkich zainteresowanych podmiotów w UE-27 do przygotowania się na scenariusz zakładający brak porozumienia. Ze względu na utrzymującą się w Wielkiej Brytanii niepewność dotyczącą ratyfikacji umowy o wystąpieniu w wersji ustalonej z rządem brytyjskim w listopadzie 2018 r., jak również na ogólną krajową sytuację polityczną, scenariusz zakładający wystąpienie 1 listopada 2019 r. przy braku porozumienia jest w dalszym ciągu prawdopodobny, choć niepożądany.

Susza w Europie2019-09-03

Państwa członkowskie UE zgadzają się co do środków wsparcia zaproponowanych przez Komisję Europejską. Państwa członkowskie zgodziły się na szereg środków wsparcia zaproponowanych przez Komisję w celu złagodzenia trudności finansowych, z którymi borykają się rolnicy w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, oraz w celu zwiększenia dostępności paszy dla zwierząt. Więcej informacji o podjętych działaniach w rozwinięciu artykułu.

Unijny program dystrybucji owoców, warzyw i mleka2019-09-03

Unijny program dystrybucji owoców, warzyw i mleka wśród uczniów w państwach UE.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wznowiony zostanie unijny program dystrybucji owoców, warzyw i mleka wśród uczniów w państwach UE uczestniczących w nim w roku szkolnym 2019–2020.

Unijny program dla szkół ma na celu propagowanie zdrowego odżywiania i zrównoważonej diety poprzez dystrybucję owoców, warzyw i przetworów mlecznych, proponując jednocześnie programy edukacyjne dotyczące rolnictwa i dobrego odżywiania.

W roku szkolnym 2017–2018 z programu tego skorzystało ponad 20 mln dzieci, co stanowi 20% dzieci w całej UE.

Uwaga konkurs dla młodych tłumaczy!2019-09-02

MŁODZI TŁUMACZE!! Startuje doroczny konkurs tłumaczeniowy Komisji Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła 13. edycję dorocznego konkursu Juvenes Translatores dla uczniów szkół średnich z całej Europy. Od 2 września (czyli już od dziś!) szkoły ze wszystkich państw członkowskich UE będą mogły zarejestrować się online, aby zgłoszeni przez nie uczniowie mogli konkurować z rówieśnikami z całej Europy. W tym roku nastoletni uczestnicy będą musieli przetłumaczyć tekst na temat tego, co młodzi ludzie mogą zrobić, aby pomóc w kształtowaniu przyszłości Europy.

Więcej o konkursie:
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_pl?fbclid=IwAR3eRDr3SrVHweKGMktK-kXNzuJsbZ5tLStedCHThSlMk0FuuMJLtKwwJtQ

Departament tłumaczeń pisemnych Komisji Europejskiej na Twitterze: @translatores

Ostatnia lekcja europejska tego lata!2019-08-29

Za nami już ostatnia lekcja europejska dla dzieci na półkoloniach letnich organizowanych na terenie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Ale bez obaw! We wrześniu dzieci wracają do szkoły, a my wracamy z zajęciami o tematyce europejskiej. Pokazujemy dzieciom szerokie spektrum i piękno Europy, a także pomagamy odkrywać najciekawsze zakątki Europy. Dzieci poznają państwa UE, ich stolice, języki, zwyczaję, kuchnie i wiele więcej. Dzisiaj naszym gościem na zajęciach był Syriusz - maskotka UE. Dzieci z uśmiechem przyjęły naszego gościa do grupy. :)