Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Aktualności

Komisja proponuje przedłużenie Europejskich Stolic Kultury 2020 do 2021 roku2020-08-19

Ze względu na skutki kryzysu koronawirusa Komisja postanowiła dać Rijece (Chorwacja) i Galway (Irlandia) możliwość przedłużenia ich roku jako Europejskich Stolic Kultury 2020 do 30 kwietnia 2021 r. Miasta te zostały poważnie dotknięte skutkami pandemii, co znacznie utrudniło realizację swoich inicjatyw związanych z Europejską Stolicą Kultury. Komisja proponuje również przesunięcie roku, w którym Nowy Sad (Serbia) ma być gospodarzem Europejskiej Stolicy Kultury, od 2021 do 2022 r., A rok, w którym Timisoara (Rumunia) i Elefsina (Grecja) będą miały ten tytuł, z 2021 r. Na 2023 r.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_20_1492

Komisja zatwierdza środki w wysokości 1 mld euro dla Danii i Szwecji na dokapitalizowanie SAS2020-08-19

Komisja Europejska zatwierdziła plany Danii i Szwecji dotyczące wkładu w wysokości do 11 mld SEK (około 1 mld EUR) na dokapitalizowanie SAS. Środek został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa. Środek polegający na dokapitalizowaniu jest częścią większego pakietu dokapitalizowania, który również przewiduje znaczny udział inwestorów prywatnych, w tym konwersję pozostających w obrocie prywatnych instrumentów dłużnych na kapitał własny. SAS to główne linie lotnicze działające w Danii, Szwecji i Norwegii.

Konkurs grantowy!2020-08-11

Parlament Europejski opublikował konkurs grantowy dla działań mających na celu podniesienie świadomości obywateli na temat roli i wartości demokratycznych UE.

Więcej informacji znajduje się w linku poniżej:

https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/files/grants/media-and-events/comm-subv-2020-e/call_for_proposals_engagement_2020_comm-subv-2020-e.pdf

Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego chroniony!2020-08-10

Komisja Europejska zatwierdza nowe oznaczenie geograficzne z Polski - „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego”. Komisja Europejska zatwierdziła wniosek o wpisanie polskiego produktu regionalnego „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego” do rejestru chronionych nazw pochodzenia (ChNP). „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego” to miód ze spadzi jodłowej pochodzącej z lasów górskich Beskidu Wyspowego na południu Polski.

 
22-24 września odbędą się Europejskie Dni Badań i Innowacji2020-08-06

22-24 września
Europejskie Dni Badań i Innowacji - wydarzenie to odbędzie się wirtualnie
(European Research and Innovation Days)

...w celu kształtowania przyszłej polityki w zakresie badań i innowacji.

The European Music Gallery Festival 20202020-08-06

Już 10 sierpnia startuje The European Music Gallery Festival 2020 i będzie trwał aż do 11 września! Koncerty online na żywo z Berlina, Kopenhagi, Bratysławy, Lizbony, Budapesztu, Brukseli, Amsterdamu, Londynu i wiele innych miast! Zachęcamy do oglądania!

Więcej:

https://www.euyo.eu/projects/upcoming-projects/european-music-gallery-festival-2020/

https://www.youtube.com/watch?v=aoiI1cvlNMg