Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Aktualności

Koronawirus: działania podejmowane przez UE na świecie w walce z pandemią2020-04-09

Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel określili dzisiaj plany zdecydowanej i ukierunkowanej reakcji UE na rzecz wsparcia wysiłków krajów partnerskich w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Wspólne działanie UE będzie koncentrować się na zaradzeniu bezpośredniemu kryzysowi zdrowotnemu i zaspokojeniu związanych z nim potrzeb humanitarnych, na wzmacnianiu systemów opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w wodę i usług sanitarnych w krajach partnerskich oraz na wspomaganiu ich zdolności w zakresie badań i gotowości do radzenia sobie z pandemią, a także na łagodzeniu skutków społeczno-gospodarczych. Aby stworzyć podstawę dla tych działań, UE zapewni krajom partnerskim wsparcie finansowe w wysokości ponad 15,6 mld euro z istniejących zasobów w ramach działań zewnętrznych. Wspólnie z naszymi partnerami dopilnujemy, aby przeznaczone dla nich znaczne środki finansowe UE były ukierunkowane na pomoc w radzeniu sobie ze skutkami koronawirusa.

#coronavirus #StayAtHome2020-04-06

Komisja Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych zachęcają do pozostania w naszych domach do czasu aż sytuacja związana z coronawirusem uspokoi się.

Koronawirus: Komisja mobilizuje wszystkie swoje zasoby w celu ochrony życia i źródeł utrzymania2020-04-02

Ratowanie życia i wspieranie źródeł utrzymania w czasach ostrego kryzysu mają zasadnicze znaczenie. Komisja Europejska podejmuje dalsze kroki, proponując stworzenie instrumentu solidarności (zwanego SURE) w wysokości 100 mld euro, aby wspierać pracowników w utrzymaniu dochodów i pomóc przedsiębiorstwom w utrzymaniu się na rynku. Proponuje również przekierowanie wszystkich dostępnych funduszy strukturalnych na działania w kontekście koronawirusa.

Materiały edukacyjne do wykorzystania2020-04-01
Komisja Europejska uruchomiła platformę, na której znajdziecie Państwo materiały edukacyjne do wykorzystania. Duży wybór materiałów i narzędzi online dla osób uczących się, nauczycieli i wychowawców w czasie pandemii koronawirusa. Zachęcamy do korzystania!
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_pl
Elektroniczna wersja książeczek dla najmłodszych - zachęcamy do pobrania2020-03-31
Przypominamy o aktualnej wersji książeczek dla najmłodszych! Zachęcamy do pobierania.
Zadania można pobierać pojedynczo.
Nasza Europa:
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/4cb87e29-4c82-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-pl
Nasza Europa 2:
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/1c685416-4c82-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-pl
Wizyta studyjna w Brukseli - zapisy!2020-03-27

Uwaga! Fundacja Civis Polonus ogłasza (@fundacjacivis na Facebook'u)! Zostały tylko 2 dni na zgłoszenia młodzieżowych radnych na wizytę studyjną w Brukseli.
Wszystkich zaniepokojonych uspokajamy, że w sytuacji zagrożenia epidemicznego wyjazd będzie przełożony na inny termin, jednak nabór uczestników nie będzie przedłużany ani powtarzany. Zatem to już ostatnia szansa, by się zarejestrować. Zgłoszenia poprzez formularz online do niedzieli 29 marca do godz. 23:59!