DANE KONTAKTOWE
 • Lidia Shahbazyan
 • 510 091 570
 • europedirect-bydgoszcz@byd.pl
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
 • GODZINY OTWARCIA
 • Poniedziałek konsultacje w formule zdalnej
 • Wtorek konsultacje w formule zdalnej
 • Środa konsultacje w formule zdalnej
 • Czwartek 8:00-16:00
 • Piątek 8:00-16:00
 • Zapraszamy do odwiedzania punktu
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?
EUROPE DIRECT Bydgoszcz

Aktualności

...
UE obserwuje swoją sytuację gospodaczą
...
Stosunki UE z Chinami i USA
...
Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład

...
UE kontynuuje wysiłki na rzecz promowania transformacji cyfrowej i innowacji

Promowanie transformacji cyfrowej i innowacji

...
70 proc. dorosłych mieszkańców UE w pełni zaszczepionych

UE osiągnęła właśnie ważny etap – 70 proc. dorosłych mieszkańców UE zostało już w pełni zaszczepionych. W sumie ponad 256 mln dorosłych w UE otrzymało obie dawki szczepionki. Cel Komisji w zakresie szczepień został osiągnięty z wyprzedzeniem już siedem tygodni temu. Do końca lipca Komisja zapewniła państwom członkowskim liczbę dawek szczepionki wystarczającą do pełnego zaszczepienia 70 proc. dorosłych mieszkańców UE.

...
Prostsze etykiety energetyczne dla produktów oświetleniowych od 1 września

Aby pomóc konsumentom w UE zmniejszyć rachunki za energię i ślad węglowy, od środy 1 września 2021 r. stosowana będzie – w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych – nowa, powszechnie rozpoznawalna unijna etykieta energetyczna dla żarówek i innych produktów oświetleniowych. Krok ten wynika ze znacznej poprawy efektywności energetycznej w tym sektorze w ostatnich latach, co oznacza, że coraz więcej „źródeł światła” (takich jak żarówki i moduły LED) uzyskało oznaczenia A+ lub A++ zgodnie z obecną skalą. Najważniejszą zmianą jest powrót do prostszej skali A–G.

...
Uprawnienia do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2022: poprawa długoterminowego zrównoważenia stad

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2022. Na podstawie tego wniosku państwa UE określą, ile ryb można będzie złowić w basenie morskim w odniesieniu do najważniejszych gatunków handlowych.

Komisja proponuje zwiększenie uprawnień do połowów śledzia w Zatoce Ryskiej, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnych poziomów w odniesieniu do szprota, gładzicy i przyłowów dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego. Komisja proponuje zmniejszenie uprawnień do połowów w odniesieniu do pozostałych stad objętych wnioskiem, aby poprawić ich zrównoważenie i pomóc odbudować inne stada, głównie dorsza i śledzia.

...
W Parlamencie po wakacjach: działania klimatyczne, zdrowie publiczne, przyszłość Europy

Posłowie do PE zajmą się wieloma ważnymi kwestiami po wakacyjnej przerwie, w tym działaniami na rzecz klimatu, zdrowiem publicznym i usługami cyfrowymi. Nowy sezon polityczny rozpocznie się od debaty o stanie Unii Europejskiej, podczas której eurodeputowani będą zadawać pytania Przewodniczącej Komisjie Europejskiej Ursuli von der Leyen o działalność KE w ciągu ostatniego roku oraz o główne priorytety i wyzwania na nadchodzące 12 miesięcy. Debata odbędzie się w Strasburgu 15 września. W połowie lipca Komisja Europejska przedstawiła pakiet inicjatyw związanych z Europejskim Zielonym Ładem, które mają pomóc UE ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 roku.

...
Sprawiedliwa płaca minimalna w UE: działania Parlamentu

Parlament Europejski pracuje nad zapewnieniem płacy minimalnej zapewniającej przyzwoity poziom życia w UE. Kryzys koronawirusowy uwydatnił potrzebę wprowadzenia sprawiedliwej płacy minimalnej w Unii Europejskiej. Wielu pracowników na pierwszej linii walki z pandemią, takich jak opiekunowie, pracownicy służby zdrowia czy sprzątaczki, zarabia płacę minimalną. Prawie 60 procent osób otrzymujących płacę minimalną w UE to kobiety. Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawcy muszą zapłacić swoim pracownikom za ich pracę. Mimo że we wszystkich krajach UE istnieją pewne rodzaje płacy minimalnej, wynagrodzenie to często nie pokrywa wszystkich kosztów utrzymania. Ok. siedmiu na dziesięciu pracowników otrzymujących płacę minimalną w UE miało trudności w związaniu końca z końcem w 2018 roku.

...
Czym jest Erasmus+? (wideo)

Dowiedz się więcej o Erasmus+, flagowym programie UE, który wspiera edukację, szkolenia, sport i młodzież.

Czym jest Erasmus+? 
Dzięki uruchomionemu w 1987 r. programowi Erasmus+ miliony osób uzyskały możliwości uczenia się. Rozpoczęty jako program wymiany studentów, Erasmus+ obecnie oferuje możliwości również dla nauczycieli, stażystów i wolontariuszy w każdym wieku, ze szczególnym naciskiem na dostępność i integrację.

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/erasmus/20190222STO28402/przyszlosc-programu-erasmus-wiecej-mozliwosci
Erasmus+ pomaga poszerzyć wiedzę i umiejętności oraz tworzyć możliwości zatrudnienia i wzmacnia poczucie przynależności do Europy.

...
Polscy strażacy pomagają walczyć z pożarami w Grecji w ramach EU Civil Protection Mechanism

Polscy strażacy pomagają walczyć z pożarami w Grecji w ramach EU Civil Protection Mechanism (Unijny Mechanizm Ochrony Ludności). Ich transport na południe Europy w 75% sfinansowano ze środków wspólnotowych. Władze Grecji zorganizowały ceremonię, aby podziękować wszystkim europejskim zespołom pożarniczym za ich poświęcenie w walce z żywiołem.
© European Union 2021 (photographer: Sotiris Dimitropoulos)

...
Komisja podejmuje działania na rzecz wysokiej jakości szkolnictwa podstawowego i średniego

Komisja opublikowała dziś wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie kształcenia mieszanego na rzecz wysokiej jakości szkolnictwa podstawowego i średniego sprzyjającego włączeniu społecznemu. „Kształcenie mieszane” w ramach kształcenia i szkolenia formalnego to termin opisujący sytuację, w której szkoła, pedagog lub osoba ucząca się stosują więcej niż jedną metodę w procesie uczenia się. Może to być łączenie nauki w szkole z nauką w innym środowisku (przedsiębiorstwa, ośrodki szkoleniowe, nauka na odległość, na wolnym powietrzu, w obiektach kultury itp.) lub łączenie różnych narzędzi edukacyjnych, które mogą być cyfrowe lub nie. Komisja proponuje środki krótkoterminowe, aby zaradzić najpilniejszym problemom, które pogorszyła pandemia COVID-19, a także przyszłościową wizję kształcenia mieszanego łączącego różne środowiska i narzędzia edukacyjne w szkolnictwie podstawowym i średnim, aby pomóc w tworzeniu bardziej odpornych systemów kształcenia i szkolenia.

...
Komisja zatwierdza nową umowę dotyczącą potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19 z Novavax

Komisja Europejska zatwierdziła dziś siódmą umowę zakupu z wyprzedzeniem (APA) z firmą farmaceutyczną, aby zapewnić dostęp do potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19 w czwartym kwartale 2021 r. i w 2022 r.

W ramach tej umowy państwa członkowskie będą mogły zakupić do 100 mln dawek szczepionki Novavax, z możliwością zakupu 100 mln dodatkowych dawek w latach 2021, 2022 i 2023, po przeglądzie i zatwierdzeniu szczepionki przez EMA jako bezpiecznej i skutecznej. Państwa członkowskie mogą postanowić, że przekażą szczepionkę w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierują ją do innych krajów europejskich.

...
Pytania i odpowiedzi – czwarte sprawozdanie w sprawie ruchu bezwizowego

Co przedstawia dziś Komisja?

Komisja przedstawia dziś sprawozdanie zawierające wyniki przeprowadzonego przez nią monitorowania ruchu bezwizowego UE z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Macedonią Północną i Serbią, a także z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Tegoroczne sprawozdanie zawiera bardziej szczegółowe i systematyczne działania następcze w związku z działaniami podjętymi w celu realizacji zaleceń sformułowanych przez Komisję w trzecim sprawozdaniu, opublikowanym w lipcu 2020 r. W odniesieniu do państw, które uzyskały zwolnienie z obowiązku wizowego mniej niż 7 lat temu (Gruzja, Mołdawia i Ukraina), sprawozdanie zawiera również bardziej szczegółową ocenę innych działań podjętych w celu zapewnienia ciągłego spełniania kryteriów.

...
Ochrona naszych uzgodnionych zasad i wspólnych wartości podczas pandemii

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE. Opisano w nim, w jaki sposób Komisja monitorowała i egzekwowała prawo unijne w 2020 r. oraz jak państwa członkowskie wypadły w poszczególnych obszarach działalności. W sprawozdaniu uwzględniono rozprzestrzenienie się pandemii COVID-19 i wyjaśniono, jakie działania Komisja podjęła w celu ochrony praw, wolności i źródeł utrzymania ludzi oraz niezbędnych zasobów przedsiębiorstw w całej Unii.

...
Szczepienia na świecie: do końca 2021 r. „Drużyna Europy” udostępni ponad 200 mln dawek szczepionek

Priorytetem Unii Europejskiej jest zapewnienie, aby bezpieczne i przystępne cenowo szczepionki przeciwko COVID-19 były dostępne na całym świecie, a zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Na Globalnym Szczycie Zdrowia w Rzymie 21 maja 2021 r. przewodnicząca Ursula von der Leyen ogłosiła, że do końca 2021 r. „Drużyna Europy” udostępni co najmniej 100 mln dawek krajom o niskim i średnim dochodzie, głównie za pośrednictwem COVAX, naszego partnera w ramach inicjatywy „szczepienia na świecie”.

...
KE dokonuje przeglądu przepisów dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Komisja Europejska przedstawiła ambitny pakiet wniosków ustawodawczych mających na celu wzmocnienie unijnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Pakiet obejmuje również wniosek w sprawie utworzenia nowego unijnego organu do walki z praniem pieniędzy. Inicjatywa ta wpisuje się w podjęte przez Komisję zobowiązanie do ochrony obywateli Unii i unijnego systemu finansowego przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Celem wspomnianego pakietu jest usprawnienie wykrywania podejrzanych transakcji i podejrzanej działalności oraz zamknięcie luk prawnych wykorzystywanych przez przestępców do prania nielegalnych dochodów lub finansowania działalności terrorystycznej za pośrednictwem systemu finansowego. 

...
Suwerenność technologiczna: Komisja uruchamia sojusze na rzecz półprzewodników i technologii chmury

Komisja Europejska uruchamia dziś dwa nowe sojusze przemysłowe: sojusz na rzecz procesorów i technologii półprzewodnikowych oraz europejski sojusz na rzecz danych, technologii przetwarzania brzegowego i rozwiązań chmurowych w przemyśle.

Te dwa nowe sojusze przyczynią się do rozwoju mikrochipów i technologii chmury przemysłowej/technologii przetwarzania brzegowego w przemyśle nowej generacji oraz zapewnią UE zdolności niezbędne do wzmocnienia jej krytycznej infrastruktury cyfrowej, krytycznych cyfrowych produktów i usług. Sojusze będą skupiać przedsiębiorstwa, przedstawicieli państw członkowskich, środowiska akademickie, użytkowników, a także organizacje badawczo-technologiczne.

...
Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje nową strategię ochrony i odbudowy lasów w UE

Komisja Europejska przyjęła dziś nową strategię leśną UE na 2030 r. – inicjatywę przewodnią Europejskiego Zielonego Ładu, która opiera się na unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Strategia przyczynia się do realizacji pakietu środków zaproponowanych w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej w UE w 2050 r. Przyczynia się również do realizacji zobowiązania UE do zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla przez naturalne pochłaniacze zgodnie z wymogami prawa o klimacie. Poprzez wspólne traktowanie aspektów społecznych, gospodarczych i środowiskowych strategia leśna ma zapewnić wielofunkcyjność europejskich lasów oraz podkreśla kluczową rolę milionów leśników pracujących w terenie.

...
Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego

Komisja jest głęboko zaniepokojona wyrokiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, w którym* stwierdza się, że środki tymczasowe dotyczące funkcjonowania sądownictwa, zarządzone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, są niezgodne z Konstytucją RP. Wyrok ten potwierdza nasze obawy co do stanu praworządności w Polsce.