Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Aktualności

Bank Światowy i Komisja Europejska pomogą Polsce przeprowadzić sprawiedliwą transformację2021-01-27

Warszawa, 27 stycznia 2021 r. – Bank Światowy w partnerstwie z Komisją Europejską pomoże Polsce przeprowadzić sprawiedliwą transformację w trzech regionach węglowych: dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim. Nowy projekt pozwoli tym regionom lepiej przygotować się do planowania sprawiedliwej transformacji zmierzającej do tworzenia nowych miejsc pracy, rekultywacji terenów pogórniczych, a także szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej.

Komisja inicjuje debatę na temat radzenia sobie ze skutkami starzenia się społeczeństwa2021-01-27

Komisja Europejska przedstawiła dziś zieloną księgę, która zapoczątkować ma szeroką debatę polityczną na temat wyzwań i szans, jakie wiążą się ze starzeniem się społeczeństwa w Europie. Przedstawiono w niej wpływ tej wyraźnej tendencji demograficznej na naszą gospodarkę i społeczeństwo oraz zwrócono się do społeczeństwa o wyrażenie opinii na temat działań, jakie należy w tym kontekście podejmować, w ramach konsultacji publicznych, które będą trwały 12 tygodni.

Kącik edukacyjny2021-01-22

Drodzy uczniowie i nauczyciele zachęcamy do korzystania z Kącika Edukacyjnego!
Kącik edukacyjny zawiera gry, informacje o konkursach oraz interaktywne ćwiczenia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zawierają one wiele ciekawych informacji na temat UE. Z materiałów można korzystać zarówno w szkole, jak i w domu. Strona zawiera też informacje o studiach i wolontariacie za granicą.
Publikacje z tej strony mogą posłużyć nauczycielom jako materiały do zajęć o Unii Europejskiej dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Oprócz materiałów dydaktycznych strona oferuje też możliwość nawiązania kontaktu ze szkołami i nauczycielami z całej UE.
Więcej: https://europa.eu/learning-corner/home_pl

Komisja zatwierdza wart 1,9 mld euro polski program wsparcia przedsiębiorstw2021-01-20

Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 1,9 mld euro (8,6 mld złotych) mający na celu wsparcie przedsiębiorstw działających w określonych sektorach dotkniętych pandemią koronawirusa. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa.

Komisja Europejska zatwierdziła drugą bezpieczną i skuteczną szczepionkę przeciwko COVID-192021-01-07

Komisja Europejska wydała dziś warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 opracowanej przez firmę Moderna. Jest to druga szczepionka przeciwko COVID-19 dopuszczona do obrotu w UE. Komisja wydała to zalecenie w porozumieniu z państwami członkowskimi oraz po otrzymaniu zalecenia i pozytywnej opinii naukowej od Europejskiej Agencji Leków (EMA), przygotowanych w oparciu o dogłębną analizę bezpieczeństwa, skuteczności i jakości tej szczepionki.

Portugalia na czele UE2021-01-05

Co pół roku jeden z krajów UE przejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej (tzw. prezydencję). W praktyce oznacza to, że kraj ten przewodniczy Radzie Unii Europejskiej, organizuje spotkania przywódców państw członkowskich i wskazuje obszary, w których UE powinna poczynić postępy. 1 stycznia pałeczkę przejmie Portugalia. W związku z pandemią koronawirusa prezydencja portugalska położy nacisk następujące obszary:

-odporna Europa: pomoc państwom członkowskim w powrocie do normalności po wygaśnięciu pandemii
-silniejsza Europa socjalna: walka z ubóstwem i bezrobociem
-bardziej ekologiczna Europa: wspieranie transformacji w kierunku neutralności klimatycznej
-cyfrowa Europa: wspieranie transformacji cyfrowej
-silniejsza pozycja Europy na świecie: wzmacnianie partnerstw międzynarodowych, na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, Indiami czy Afryką.