Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Cyfrowy Zielony Certyfikat

Wiceprzewodnicząca ds. Wartości i przejrzystości Věra Jourová powiedziała: „Cyfrowy zielony certyfikat stanowi ogólnounijne rozwiązanie zapewniające obywatelom UE korzystanie ze zharmonizowanego narzędzia cyfrowego wspierającego swobodny przepływ w UE. To dobra wiadomość wspierająca powrót do zdrowia. Naszym głównym celem jest oferowanie łatwego w użyciu, niedyskryminującego i bezpiecznego narzędzia, które w pełni szanuje ochronę danych. I nadal pracujemy nad międzynarodową konwergencją z innymi partnerami ”.
Komisarz ds. Sprawiedliwości, Didier Reynders, powiedział: „Wraz z cyfrowym zielonym certyfikatem przyjmujemy europejskie podejście, aby zapewnić obywatelom UE i członkom ich rodzin bezpieczne podróżowanie z minimalnymi ograniczeniami tego lata. Cyfrowy zielony certyfikat nie będzie warunkiem wstępnym swobodnego przepływu i nie będzie w żaden sposób dyskryminować. Wspólne podejście UE nie tylko pomoże nam stopniowo przywrócić swobodny przepływ w UE i uniknąć fragmentacji. To także szansa na wpłynięcie na światowe standardy i dawanie przykładu w oparciu o nasze europejskie wartości, takie jak ochrona danych ”.
Kluczowe elementy rozporządzenia zaproponowanego dziś przez Komisję:
Świadectwa będą dostępne bezpłatnie w języku lub językach urzędowych wydającego państwa członkowskiego oraz w języku angielskim.
Niedyskryminacja:
Wszystkie osoby - zaszczepione i niezaszczepione - powinny korzystać z cyfrowego zielonego certyfikatu podczas podróży po UE. Aby zapobiec dyskryminacji osób, które nie są zaszczepione, Komisja proponuje stworzenie nie tylko interoperacyjnego świadectwa szczepień, ale także certyfikatów testu na COVID-19 i certyfikatów dla osób, które wyzdrowiały z COVID-19.
The Digital Green Certificate system is a temporary measure. It will be suspended once the World Health Organization (WHO) declares the end of the COVID-19 international health emergency.
Tylko niezbędne informacje i bezpieczne dane osobowe:
Świadectwa będą zawierały ograniczony zestaw informacji, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania, istotne informacje o szczepionce / teście / odzysku oraz unikalny identyfikator certyfikatu. Dane te można sprawdzić tylko w celu potwierdzenia i zweryfikowania autentyczności i ważności certyfikatów.
Cyfrowy zielony certyfikat będzie ważny we wszystkich państwach członkowskich UE i będzie otwarty dla Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Cyfrowy zielony certyfikat powinien być wydawany obywatelom UE i członkom ich rodzin, niezależnie od ich obywatelstwa. 
Powinien być również wydawany obywatelom krajów spoza UE, którzy mieszkają w UE, oraz odwiedzającym, którzy mają prawo podróżować do innych państw członkowskich.
Najnowsze informacje na temat środków koronawirusa, a także ograniczeń w podróżowaniu przekazanych nam przez państwa członkowskie są dostępne na platformie Re-open EU. Link: https://reopen.europa.eu/en