Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Co to jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

Jest to odejście od tradycyjnego, liniowego modelu ekonomicznego, który opiera się na schemacie „bierz-wytwarzaj-konsumuj-wyrzucaj”. Model ten opiera się na dużych ilościach tanich, łatwo dostępnych materiałów i energii.
Częścią tego modelu jest również planowana dezaktualizacja, kiedy produkt został zaprojektowany tak, aby miał ograniczoną żywotność, aby zachęcić konsumentów do ponownego zakupu. Parlament Europejski wezwał do podjęcia środków w celu rozwiązania tej praktyki.
Dowiedz się o planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym oraz o dodatkowych środkach, które posłowie do PE chcą w celu ograniczenia ilości odpadów i uczynienia produktów bardziej zrównoważonymi:
 
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/20210128STO96607/jak-ue-chce-osiagnac-gospodarke-o-obiegu-zamknietym-do-2050-r