Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Penalty Kara śmierci: najważniejsze fakty dotyczące sytuacji w Europie i reszcie świata 2019-04-05


 Do 2017 r. 142 kraje zniosły karę śmierci w prawie lub praktyce, pozostawiając 56 państw nadal stosujących karę śmierci. Odnotowano co najmniej 993 egzekucje w 23 krajach (z wyjątkiem Chin, gdzie prawdopodobnie przeprowadzono tysiące egzekucji), z ponad 20 000 osób w celi śmierci. 
 Jak UE walczy z karą śmierci  http://www.europarl.europa.eu/…/death-penalty-in-europe-and…

„Od szkolenia do zatrudnienia”2019-04-04

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy przystępuje do drugiego etapu naboru uczestników do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”. Jest to oferta dla bezrobotnej i nie uczącej się młodzieży w wieku  18-24 lata. Zapewniamy kursy zawodowe i staże ze stypendium. Refundujemy dojazd na zajęcia i zapewniamy wyżywienie.

Serdecznie zapraszamy!

Six new rights for EU electricity consumers2019-04-03

Consumers will enjoy additional rights for electricity thanks to new EU rules on access to price comparison sites, use of home-produced energy and energy monitors. Find out more.
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180216STO98004/six-new-rights-for-eu-electricity-consumers?fbclid=IwAR1gKmak7YUOIcS8v3Wi2fX7ijmrB4ikE75kjgvwv4uj-vHkikRErbiyu1k

Erasmus+ 2021-2027: more people to experience learning exchanges in Europe2019-04-03

MEPs confirmed on Thursday that funds for the next Erasmus+ programme should be tripled to allow more people to take part, better adapting grants to their needs.

For the next generation of the Erasmus+ programme, one of Parliament’s main objectives is that more young people take part in the different learning mobility schemes. It therefore proposes a detailed set of measures to lift all economic, social and cultural barriers.