Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

KE podejmuje decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko CZECHOM i POLSCE2021-06-09

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Czechom i Polsce, ponieważ w tych dwóch państwach członkowskich ograniczane jest prawo obywateli innych państw członkowskich UE do wstępowania do krajowych partii politycznych. Z powodu tego ograniczenia obywatele innych państw członkowskich UE mieszkający w Czechach lub Polsce nie mogą w pełni korzystać z prawa do kandydowania w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego na takich samych warunkach jak obywatele tych dwóch państw. Czechy i Polska są jedynymi państwami członkowskimi, w których taki zakaz nadal obowiązuje.

UE proponuje zdecydowaną wielostronną reakcję handlową na kryzys spowodowany pandemią COVID-192021-06-04

UE przedstawiła dziś wniosek skierowany do członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) dotyczący wielostronnego planu działań na rzecz zwiększenia produkcji oraz zapewnienia powszechnego i sprawiedliwego dostępu do szczepionek i leków przeciwko COVID-19. Za pośrednictwem tego wniosku, podzielonego na dwa komunikaty, UE podkreśla centralną rolę WTO w zwalczaniu kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, i wzywa członków WTO do przyjęcia szeregu zobowiązań, w tym także dotyczących praw własności intelektualnej.

Komisja i sieć Breakthrough Energy ogłaszają nowe partnerstwo w celu wspierania inwestycji2021-06-02

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i Bill Gates ogłosili dzisiaj zawarcie pionierskiego partnerstwa między Komisją Europejską a siecią Breakthrough Energy, mającego na celu pobudzenie inwestycji w krytyczne technologie klimatyczne, które umożliwią stworzenie gospodarki o zerowej emisji netto. Nowe partnerstwo, przedstawione przy okazji szóstego posiedzenia ministerialnego dotyczącego inicjatywy „Mission Innovation”, ma na celu uruchomienie nowych inwestycji o wartości do 820 mln euro (1 mld USD) w latach 2022–2026 w celu realizacji komercyjnych projektów demonstracyjnych na dużą skalę w zakresie czystych technologii, co umożliwi obniżenie ich kosztów, przyspieszenie wdrażania oraz znaczne ograniczenie emisji CO2 zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego. To nowe partnerstwo ma służyć inwestycjom w portfel unijnych projektów o dużym oddziaływaniu i dotyczyć będzie początkowo czterech sektorów o wysokim potencjale w zakresie wspierania gospodarczych i klimatycznych ambicji Europejskiego Zielonego Ładu:

zielony wodór;
zrównoważone paliwa lotnicze;
bezpośrednie wychwytywanie dwutlenku węgla z powietrza;
długoterminowe magazynowanie energii.

Komisja proponuje aktualizację skoordynowanych środków dotyczących podróży przed nadejściem lata2021-05-31

Komisja zaproponowała aktualizację zalecenia Rady dotyczącego koordynacji ograniczeń swobodnego przemieszczania się w UE, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Jako że sytuacja epidemiologiczna poprawia się, a kampanie szczepień w całej UE nabierają tempa, Komisja proponuje, aby państwa członkowskie stopniowo łagodziły ograniczenia podróży, w tym w szczególności w odniesieniu do posiadaczy unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19. Komisja zaproponowała również aktualizację wspólnych kryteriów określania obszarów ryzyka oraz wprowadzenie mechanizmu hamulca bezpieczeństwa, aby przeciwdziałać występowaniu nowych wariantów budzących obawy lub będących przedmiotem zainteresowania. We wniosku zawarto również przepisy szczegółowe dotyczące dzieci, aby uniknąć rozdzielania rodzin podróżujących, oraz standardowe okresy ważności testów.