Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Lekcje o Europie dla dzieci na półkoloniach WSG.2019-07-25

Dzieci poznawały państwa Europy, stolice, języki oraz kulturę i symbole każdego kraju. Zajęcia rozwijają umiejętności plastyczne dzieci, umiejętność pracy w grupie oraz wyobraźnię. Sprawdź relację!

Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego.2019-07-25

EKES poświęca swą sztandarową Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2019 r. wzmocnieniu pozycji kobiet i walce o równouprawnienie płci .

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Tematem tego roku jest: Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i gospodarce. 

nicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych2019-07-25

Celem tej inicjatywy jest zintegrowanie nowego pokolenia kreatywnych Europejczyków, którzy będą w stanie współpracować w różnych językach, ponad granicami państw i dyscyplinami, aby sprostać ogromnym wyzwaniom społecznym i niedoborom wykwalifikowanej kadry w Europie

Jak wygląda procedura mianowania nowych szefów instytucji Unii Europejskiej?2019-07-25

Co wpływa na wybór konkretnego kandydata? Prezentujemy krótką notatkę na ten temat:

Przewodniczący Rady Europejskiej
 Mianowany przez RE na okres 2,5 roku z możliwością jednokrotnego przedłużenia;
 Wybierany większością kwalifikowaną, tj. więcej niż połową głosów (art. 15 ust. 5 Traktatu o UE);