Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

„Od szkolenia do zatrudnienia”2019-04-04

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy przystępuje do drugiego etapu naboru uczestników do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”. Jest to oferta dla bezrobotnej i nie uczącej się młodzieży w wieku  18-24 lata. Zapewniamy kursy zawodowe i staże ze stypendium. Refundujemy dojazd na zajęcia i zapewniamy wyżywienie.

Serdecznie zapraszamy!

Six new rights for EU electricity consumers2019-04-03

Consumers will enjoy additional rights for electricity thanks to new EU rules on access to price comparison sites, use of home-produced energy and energy monitors. Find out more.
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180216STO98004/six-new-rights-for-eu-electricity-consumers?fbclid=IwAR1gKmak7YUOIcS8v3Wi2fX7ijmrB4ikE75kjgvwv4uj-vHkikRErbiyu1k

Erasmus+ 2021-2027: more people to experience learning exchanges in Europe2019-04-03

MEPs confirmed on Thursday that funds for the next Erasmus+ programme should be tripled to allow more people to take part, better adapting grants to their needs.

For the next generation of the Erasmus+ programme, one of Parliament’s main objectives is that more young people take part in the different learning mobility schemes. It therefore proposes a detailed set of measures to lift all economic, social and cultural barriers.
 

Emisje CO2 z samochodów: fakty i liczby2019-04-02

Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile CO2 emitują samochody lub czy pojazdy elektryczne naprawdę są czystszą alternatywą? Sprawdź nasze infografiki, aby się dowiedzieć się jak jest naprawdę.

Transport odpowiada za prawie 30% całkowitej emisji CO2 w UE, z czego 72% pochodzi z transportu drogowego. W ramach wysiłków na rzecz ograniczenia emisji CO2 UE wyznaczyła cel zmniejszenia emisji z transportu o 60% do 2050 r. W porównaniu z poziomami z 1990 r.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższy link:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissions-from-cars-facts-and-figures-infographics?fbclid=IwAR33FgAunkaBgpypB5iwqfHmGE8g-WfC5J-o0-AJdKlY75mMwYEYZ45Ytr0