Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Lekcje europejskie w ZS Budowlanych w Bydgoszczy2019-10-22

„Jeśli jesteś młody i utalentowany, to tak, jakbyś miał skrzydła” - Haruki Murakami.

Wczoraj udało nam się odwiedzić jedną z bydgoskich szkół średnich - Zespół Szkół Budowlanych. Uważamy, że bardzo ważne jest, aby pokazywać młodzieży możliwości, które są na wyciągnięcie ręki. Rozmawialiśmy o tym czym jest europejska mobilność, program Erasmus + i Europejski Korpus Solidarności. To pierwsze pokolenie, które ma tak wiele możliwości studiowania, pracy i podróżowania za granicę.
Naszym zadaniem jest przekazywanie młodym ludziom dokładnych informacji o tym, jak mogą pracować, studiować, podróżować i uczestniczyć w programach wolontariatu za granicą. Możliwości mobilności edukacyjnej mają na celu wspieranie mobilności studentów, pracowników, stażystów, praktykantów, osób pracujących z młodzieżą i młodych ludzi.
Jeśli więc jesteś młody i ambitny, wykorzystaj każdą szansę, aby uczynić swoje życie lepszym!

Święto Pieczonego Ziemniaka w Fordonie2019-10-20

„Dzieci są naszym najcenniejszym zasobem”.
Jesteśmy wszędzie. W sobotę mieliśmy okazję odwiedzić szkołę podstawową w Fordonie - Szkola Podstawowa nr 4, gdzie mogliśmy nawiązać kontakt z różnymi uczniami. Przygotowaliśmy dla nich łamigłówki, krzyżówki i quizy, które wywołały wiele pozytywnych emocji wśród młodych mędrców. Byliśmy bardzo zadowoleni z faktu, że dzieci w wieku od siedmiu do jedenastu lat były w stanie odpowiedzieć na większość pytań dotyczących Unii Europejskiej. To było ekscytujące doświadczenie zarówno dla nas, jak i dla nich.
Angażujemy studentów w nasze projekty, aby ujawnić ich najlepsze strony!

Wspieranie systemów bezpieczeństwa żywności w przyszłości2019-10-18

Wspieranie systemów bezpieczeństwa żywności w przyszłości

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj wezwanie do opracowania platformy badań i innowacji w zakresie bezpieczeństwa żywności. Ułatwi to krajowym organom ds. Bezpieczeństwa żywności, agencjom UE, decydentom, społeczności naukowej i społeczeństwu obywatelskiemu koordynację badań.
Publikacja EFSA analizuje, w jaki sposób badania mogą stymulować innowacje, jak skutecznie komunikować naukę społeczeństwu i jak zapewnić bezpieczną żywność rosnącej populacji świata.
Platforma będzie zawierać informacje na temat badań nad bezpieczeństwem żywności i poprawi spójność między finansowaniem krajowym i unijnym na badania dotyczące bezpieczeństwa żywności. Ułatwi także nowe podejście do komunikacji w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Jak będzie wyglądał budżet Unii Europejskiej na najbliższe lata?2019-10-15

Według Moniki Hohlmeir, negocjatora budżetu Parlamentu, budżet UE na 2020 r. Powinien obejmować większe finansowanie działań na rzecz klimatu i większe inwestycje w zrównoważone technologie.

Hohlmeier: walka ze zmianami klimatu jest priorytetem budżetu UE 2020. Nadrzędnym priorytetem Parlamentu jest to, że chcemy rozwiązać problem zmiany klimatu i jednocześnie połączyć go z możliwościami tworzenia nowych miejsc pracy i wzmocnienia konkurencyjności naszej gospodarki.
Chcieliśmy jasno powiedzieć, że Parlament chce wnieść znaczący wkład w innowacje, badania i nowe zielone technologie dzięki przyszłorocznemu budżetowi. Chcemy dawać pieniądze uniwersytetom i instytucjom badawczym, które prowadzą tego rodzaju badania i z powodzeniem współpracują z przemysłem.

Więcej: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20191010STO64045/hohlmeier-climate-action-is-priority-for-eu-2020-budget