Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

W UE zaczyna obowiązywać unijne cyfrowe zaświadczenie COVID2021-07-01

Od dziś zaczyna obowiązywać rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19. Oznacza to, że cyfrowe zaświadczenia COVID dla obywateli i rezydentów UE będą teraz wydawane i weryfikowane na całym terytorium UE. 21 państw członkowskich oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein zaczęło już wydawać zaświadczenia przed dzisiejszym terminem, a pięć państw zaczyna właśnie dzisiaj.

Europejski plan walki z rakiem: Komisja uruchamia centrum wiedzy w celu walki z rakiem2021-06-30

Komisja uruchamia dziś centrum wiedzy na temat raka, pierwsze działanie przewodnie realizowane w ramach europejskiego planu walki z rakiem. Centrum wiedzy to nowa platforma internetowa służąca gromadzeniu dowodów i koordynowaniu działań mających na celu walkę z najczęstszą przyczyną śmierci wśród osób poniżej 65 roku życia w Europie. Zidentyfikuje najnowsze dane dotyczące nowotworów, zapewni wytyczne w zakresie opieki zdrowotnej i systemy zapewniania jakości, a także będzie monitorować i projektować tendencje w zakresie zachorowalności i umieralności na raka w całej UE. Jest to również przestrzeń, w której każda osoba zaangażowana walkę z rakiem może dzielić się najlepszymi praktykami, współpracować i koordynować działania w celu jak najlepszego wykorzystania zbiorowej wiedzy i nauki opartej na dowodach.

Strategia na rzecz środków terapeutycznych przeciwko COVID-192021-06-29

Dlaczego potrzebujemy listy pięciu najbardziej obiecujących środków terapeutycznych przeciwko COVID-19?

Podczas gdy kampania szczepień przeciwko COVID-19 przebiega w Europie sprawnie, to środki terapeutyczne dla chorych pacjentów są nadal dostępne w ograniczonym zakresie. Do tej pory tylko jeden produkt – remdesivir – został dopuszczony do obrotu na poziomie UE. W dniu 6 maja 2021 r. Komisja Europejska opublikowała unijną strategię na rzecz środków terapeutycznych przeciwko COVID-19. Dotyczy ona badań nad takimi środkami, ich rozwoju, wytwarzania i wdrażania oraz udzielania pozwoleń na nie.

Polityczne wsparcie ze strony państw członkowskich na rzecz poprawy ochrony pszczół2021-06-28

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, po dyskusji politycznej przeprowadzonej na wniosek Komisji Europejskiej, zdecydowana większość państw członkowskich poparła wniosek Komisji dotyczący celu w zakresie ochrony pszczół na poziomie 10%. Poparty przez ministrów próg 10% zostanie teraz uwzględniony przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w procesie sfinalizowania wytycznych dotyczących pszczół.