Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Chcesz poznać aktualne priorytety polityczne Unii Europejskiej?2020-03-17

Chcesz poznać aktualne priorytety polityczne Unii Europejskiej? Pojedź z nami do Brukseli! Nabór uczestników na wyjazd studyjny dla obecnych i byłych członków rad młodzieżowych już trwa. W wizycie mogą wziąć udział młodzi ludzie w wieku 18-26 lat. W programie m.in. spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.

Komisja Europejska definiuje reakcję w celu przeciwdziałania wpływowi COVID-19 na gospodarkę2020-03-13

COVID-19 to poważny stan zagrożenia zdrowia publicznego. Osoby zarażone lub chore w wyniku zakażenia koronawirusem zdiagnozowano już we wszystkich krajach członkowskich UE. Jest to także poważny szok gospodarczy dla UE. W związku z tym Komisja Europejska przedstawia skoordynowany plan załagodzenia wpływu COVID-19 na społeczeństwa i gospodarkę.

Komisja wykorzysta wszystkie dostępne jej instrumenty, aby załagodzić skutki pandemii, poprzez:

UE otwiera drogę do silniejszego i ambitniejszego partnerstwa z Afryką2020-03-11

Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaprezentowali dziś propozycje w sprawie nowej strategii dotyczącej Afryki. W komunikacie zasugerowano zacieśnienie współpracy poprzez partnerstwa w pięciu kluczowych obszarach: transformacji ekologicznej, transformacji cyfrowej, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, pokoju i sprawowania rządów oraz migracji i mobilności. W oparciu o ten dokument Europa podejmie rozmowy z partnerami z Afryki na temat nowej wspólnej strategii, która zostanie zatwierdzona na szczycie Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej w październiku 2020 r.

Koronawirus: dalsze środki prewencyjne w Radzie2020-03-10

Sekretarz generalny Rady po konsultacjach z prezydencją postanowił wprowadzić nowe środki prewencyjne uwzględniające stan rozprzestrzeniania się koronawirusa i aktualne zalecenia medyczne. Stosowne informacje zostały przekazane delegatom państw członkowskich i innym osobom, których środki te dotyczą. Środki zaczynają obowiązywać 9 marca.