Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Projekt dla osób w wieku 15-29 lat2020-07-02

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że trwa II nabór na NIEODPŁATNE SZKOLENIA dla osób młodych między 15 – 29 rokiem życia, które:

Ø  mieszkają lub uczą się w Bydgoszczy

Ø  chcą  zaangażować się w działania społeczne

Ø  chcą nabyć kompetencje społeczne ważne na rynku pracy

Ø  chcą działać społecznie jako Wolontariusz, Koordynator Wolontariatu

Ø  chcą poznać działanie III sektora

w ramach projektu: „MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I : Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4. Młodzież solidarna w działaniu.

W ramach w/w projektu realizujemy szkolenia połączone z warsztatami, wizytami studyjnymi w organizacjach pozarządowych oraz wyjazdem integracyjnym. Mamy ogromną nadzieję, że bydgoska młodzież skorzysta jak najliczniej z tych możliwości, nabywając kompetencje społeczne ważne na rynku pracy oraz wiedzę umożliwiającą działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

W związku z powyższym zachęcam Państwa do wyznaczenia oraz zachęcenia osób w waszych uczelniach/ szkołach czy organizacjach, które mogłyby skorzystać z tego programu. Więcej informacji oraz dokumentację rekrutacyjną do II edycji znajdą państwo na stronie: https://www.bydgoszcz.pl/ngo/wolontariat/mlodzi-zdolni-kompetentni-wolontariusze/o-projekcie/ a także w załączonej ulotce.

Ostateczny termin dostarczania zgłoszeń upływa z dniem 21 lutego 2020 roku.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Projektu Panią Martą SikorskąBiuro Projektu  znajduje się pod adresem: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz, tel. 52 58 59 445, email: wolontariat@um.bydgoszcz.pl. W temacie emaila/korespondencji proszę umieścić: REKRUTACJA „MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE”.

Nagrody European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021 są otwarte!2020-07-01
Teraz jest szansa, aby najbardziej inspirujący europejscy architekci, rzemieślnicy, eksperci od dziedzictwa kulturowego, profesjonaliści, wolontariusze, instytucje publiczne i prywatne oraz społeczności lokalne zostali uznani za swoje osiągnięcia!
Złóż wniosek i podziel się historiami sukcesu w całej Europie!
Formularze zgłoszeniowe i wytyczne: http://www.europeanheritageawards.eu/
Termin składania wniosków: 1 października 2020 r.
Rada zgadza się na znoszenie ograniczeń podróży z państw trzecich2020-07-01
Rada przyjęła dziś zalecenie o stopniowym znoszeniu tymczasowych ograniczeń dotyczących innych niż niezbędne podróży do UE. Zalecenie wyszczególnia kraje, wobec których powinny zostać zniesione ograniczenia. Lista krajów powinna być weryfikowana i w razie potrzeby uaktualnia co dwa tygodnie.
Opierając się na kryteriach i warunkach wskazanych w zaleceniu, państwa członkowskie powinny od 1 lipca zacząć znosić ograniczenia podróży na granicach zewnętrznych wobec mieszkańców następujących państw trzecich.
Zaproszenie do składania wniosków EUROPE DIRECT 2021-20252020-06-30

Komisja Europejska za pośrednictwem Przedstawicielstwa w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków w celu wybrania partnerów do prowadzenia punktów EUROPE DIRECT w latach 2021–2025. Partnerzy otrzymają dotację na działalność jako punkty EUROPE DIRECT, która umożliwi prowadzenie szeregu działań informacyjnych dotyczących UE i służących zaangażowaniu obywateli.

Termin składania wniosków: 15.10.2020 r. do godziny 17:00 CET