Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Komisja zatwierdza nową umowę dotyczącą potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19 z Novavax2021-08-04

Komisja Europejska zatwierdziła dziś siódmą umowę zakupu z wyprzedzeniem (APA) z firmą farmaceutyczną, aby zapewnić dostęp do potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19 w czwartym kwartale 2021 r. i w 2022 r.

W ramach tej umowy państwa członkowskie będą mogły zakupić do 100 mln dawek szczepionki Novavax, z możliwością zakupu 100 mln dodatkowych dawek w latach 2021, 2022 i 2023, po przeglądzie i zatwierdzeniu szczepionki przez EMA jako bezpiecznej i skutecznej. Państwa członkowskie mogą postanowić, że przekażą szczepionkę w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierują ją do innych krajów europejskich.

Pytania i odpowiedzi – czwarte sprawozdanie w sprawie ruchu bezwizowego2021-08-04

Co przedstawia dziś Komisja?

Komisja przedstawia dziś sprawozdanie zawierające wyniki przeprowadzonego przez nią monitorowania ruchu bezwizowego UE z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Macedonią Północną i Serbią, a także z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Tegoroczne sprawozdanie zawiera bardziej szczegółowe i systematyczne działania następcze w związku z działaniami podjętymi w celu realizacji zaleceń sformułowanych przez Komisję w trzecim sprawozdaniu, opublikowanym w lipcu 2020 r. W odniesieniu do państw, które uzyskały zwolnienie z obowiązku wizowego mniej niż 7 lat temu (Gruzja, Mołdawia i Ukraina), sprawozdanie zawiera również bardziej szczegółową ocenę innych działań podjętych w celu zapewnienia ciągłego spełniania kryteriów.

Ochrona naszych uzgodnionych zasad i wspólnych wartości podczas pandemii2021-07-23

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE. Opisano w nim, w jaki sposób Komisja monitorowała i egzekwowała prawo unijne w 2020 r. oraz jak państwa członkowskie wypadły w poszczególnych obszarach działalności. W sprawozdaniu uwzględniono rozprzestrzenienie się pandemii COVID-19 i wyjaśniono, jakie działania Komisja podjęła w celu ochrony praw, wolności i źródeł utrzymania ludzi oraz niezbędnych zasobów przedsiębiorstw w całej Unii.

Szczepienia na świecie: do końca 2021 r. „Drużyna Europy” udostępni ponad 200 mln dawek szczepionek 2021-07-22

Priorytetem Unii Europejskiej jest zapewnienie, aby bezpieczne i przystępne cenowo szczepionki przeciwko COVID-19 były dostępne na całym świecie, a zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Na Globalnym Szczycie Zdrowia w Rzymie 21 maja 2021 r. przewodnicząca Ursula von der Leyen ogłosiła, że do końca 2021 r. „Drużyna Europy” udostępni co najmniej 100 mln dawek krajom o niskim i średnim dochodzie, głównie za pośrednictwem COVAX, naszego partnera w ramach inicjatywy „szczepienia na świecie”.