Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Jesteś autorem nowej Deklaracji Schumana? Nowej wizji Europy? Zdobądź nagrodę! 2020-12-07

Nagrody Roberta Schumana zostaną przyznane wiosną 2021 r. autorom oryginalnego planu tekstów, proponującego i motywującego etap postępu unii europejskiej od 2021 r., w formie deklaracji Roberta Schumana z dnia 9 maja 1950 r. Jury przyzna kilka nagród w wysokości 5000, 3000, 2000 i 1000 euro.

Nagrody są dostępne dla autorów wszystkich narodowości, ale teksty muszą być napisane w jednym z języków Roberta Schumana, w języku francuskim, niemieckim, luksemburskim lub angielskim. Teksty mogą być przedstawiane przez osobę fizyczną lub prawną, instytucję lub grupę osobistości lub instytucji.

Teksty należy wysyłać pocztą elektroniczną w formacie .pdf do 2 lutego 2021 r., w celu:

centre-robert-schuman@centre-robert-schuman.org

Pobierz folder prezentacji tutaj:

http://www.centre-robert-schuman.org/prix-robert-schuman-2021?langue=fr

Koronawirus: Komisja przedstawia strategię „Uchronienie się przed COVID-19 podczas zimy”2020-12-07

Komisja przyjęła strategię dotyczącą zrównoważonego sposobu zarządzania pandemią w nadchodzących miesiącach zimowych, w których może wystąpić ryzyko zwiększonego przenoszenia wirusa ze względu na określone okoliczności, takie jak gromadzenie się ludzi w pomieszczeniach zamkniętych. W strategii zaleca się stałą czujność i ostrożność w okresie zimowym, a potem w roku 2021, kiedy to nastąpi wprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepionek. Komisja przedstawi wówczas dalsze wytyczne dotyczące stopniowego i skoordynowanego znoszenia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się wirusa.
Więcej: https://ec.europa.eu/com.../presscorner/detail/pl/ip_20_2254

8 grudnia odbędzie się debata "Unia Europejska na pomoc Białorusi?"2020-12-04

8 grudnia odbędzie się debata online organizowana przez Komisja Europejska w Polsce "Unia Europejska na pomoc Białorusi?" Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału!
Link do debaty -  YouTube: https://youtu.be/p1LmFMn6QBE

„Zielony Ład – europejska odpowiedź na nowe czasy”2020-11-26

Wypowiedź Dyrektora PKE Marka Prawdy nt. „Zielony Ład – europejska odpowiedź na nowe czasy” na łamach Thinkletter „Idee dla Polski”.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu od lat stanowi centralny punkt agendy Unii Europejskiej. Kryzys związany z pandemią tylko utwierdził Brukselę o słuszności obranego kierunku. Dramatyczna sytuacja gospodarcza stała się impulsem do zwiększenia wysiłków na rzecz budowania Europejskiego Zielonego Ładu – projektu wykraczającego daleko poza obszar środowiskowo­‑klimatyczny, stanowiącego de facto strategię społeczno­‑gospodarczo­‑kulturową UE. Jakie były kulisy jej powstawania? Jak to możliwe, że ta już szeroka i kosztowna inicjatywa została rozbudowana właśnie teraz – w czasie głębokiego kryzysu? Na czym opiera się unijne DNA, które ujawniła pandemia?

LINK: https://www.kongresobywatelski.pl/idee-dla-polski-kategoria/zielony-lad-europejska-odpowiedz-na-nowe-czasy/