Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Sprawiedliwa płaca minimalna w UE: działania Parlamentu2021-08-23

Parlament Europejski pracuje nad zapewnieniem płacy minimalnej zapewniającej przyzwoity poziom życia w UE. Kryzys koronawirusowy uwydatnił potrzebę wprowadzenia sprawiedliwej płacy minimalnej w Unii Europejskiej. Wielu pracowników na pierwszej linii walki z pandemią, takich jak opiekunowie, pracownicy służby zdrowia czy sprzątaczki, zarabia płacę minimalną. Prawie 60 procent osób otrzymujących płacę minimalną w UE to kobiety. Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawcy muszą zapłacić swoim pracownikom za ich pracę. Mimo że we wszystkich krajach UE istnieją pewne rodzaje płacy minimalnej, wynagrodzenie to często nie pokrywa wszystkich kosztów utrzymania. Ok. siedmiu na dziesięciu pracowników otrzymujących płacę minimalną w UE miało trudności w związaniu końca z końcem w 2018 roku.

Czym jest Erasmus+? (wideo)2021-08-17

Dowiedz się więcej o Erasmus+, flagowym programie UE, który wspiera edukację, szkolenia, sport i młodzież.

Czym jest Erasmus+? 
Dzięki uruchomionemu w 1987 r. programowi Erasmus+ miliony osób uzyskały możliwości uczenia się. Rozpoczęty jako program wymiany studentów, Erasmus+ obecnie oferuje możliwości również dla nauczycieli, stażystów i wolontariuszy w każdym wieku, ze szczególnym naciskiem na dostępność i integrację.

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/erasmus/20190222STO28402/przyszlosc-programu-erasmus-wiecej-mozliwosci
Erasmus+ pomaga poszerzyć wiedzę i umiejętności oraz tworzyć możliwości zatrudnienia i wzmacnia poczucie przynależności do Europy.

Polscy strażacy pomagają walczyć z pożarami w Grecji w ramach EU Civil Protection Mechanism2021-08-16

Polscy strażacy pomagają walczyć z pożarami w Grecji w ramach EU Civil Protection Mechanism (Unijny Mechanizm Ochrony Ludności). Ich transport na południe Europy w 75% sfinansowano ze środków wspólnotowych. Władze Grecji zorganizowały ceremonię, aby podziękować wszystkim europejskim zespołom pożarniczym za ich poświęcenie w walce z żywiołem.
© European Union 2021 (photographer: Sotiris Dimitropoulos)

Komisja podejmuje działania na rzecz wysokiej jakości szkolnictwa podstawowego i średniego 2021-08-05

Komisja opublikowała dziś wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie kształcenia mieszanego na rzecz wysokiej jakości szkolnictwa podstawowego i średniego sprzyjającego włączeniu społecznemu. „Kształcenie mieszane” w ramach kształcenia i szkolenia formalnego to termin opisujący sytuację, w której szkoła, pedagog lub osoba ucząca się stosują więcej niż jedną metodę w procesie uczenia się. Może to być łączenie nauki w szkole z nauką w innym środowisku (przedsiębiorstwa, ośrodki szkoleniowe, nauka na odległość, na wolnym powietrzu, w obiektach kultury itp.) lub łączenie różnych narzędzi edukacyjnych, które mogą być cyfrowe lub nie. Komisja proponuje środki krótkoterminowe, aby zaradzić najpilniejszym problemom, które pogorszyła pandemia COVID-19, a także przyszłościową wizję kształcenia mieszanego łączącego różne środowiska i narzędzia edukacyjne w szkolnictwie podstawowym i średnim, aby pomóc w tworzeniu bardziej odpornych systemów kształcenia i szkolenia.