Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Komisja wszczyna dochodzenie2021-02-26

Komisja wszczęła dziś dochodzenie, aby ocenić, czy należy przedłużyć okres stosowania obecnie obowiązującego środka ochronnego w odniesieniu do importu niektórych wyrobów ze stali na okres po 30 czerwca 2021 r. Dochodzenie wszczęto na podstawie należycie uzasadnionego wniosku dwunastu państw członkowskich UE. W toku dochodzenia Komisja ustali, zgodnie z wymogami przepisów UE i WTO, czy środek ochronny jest nadal niezbędny do tego, aby zapobiec poważnym szkodom, jakie mógłby ponieść przemysł stalowy UE, lub takie szkody naprawić, oraz czy przemysł ten jest w trakcie procesu dostosowania. Dochodzenie obejmie również ocenę interesu Unii. Zakończy się ono do dnia wygaśnięcia obowiązującego środka ochronnego, tj. do 30 czerwca 2021 r. 

Nowe unijne etykiety energetyczne obowiązujące od dnia 1 marca 2021 r.2021-02-26

Aby pomóc konsumentom w UE zmniejszyć rachunki za energię i ślad węglowy, od poniedziałku 1 marca 2021 r. stosowana będzie – w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych – nowa, powszechnie rozpoznawalna unijna etykieta energetyczna. Nowe etykiety będą miały początkowo zastosowanie do czterech kategorii produktów: lodówek i zamrażarek, zmywarek do naczyń, pralek oraz odbiorników telewizyjnych (i innych monitorów zewnętrznych). Nowe etykiety dla żarówek i lamp ze stałymi źródłami światła zostaną dodane w dniu 1 września, a inne produkty zostaną uwzględnione w następnych latach.

Komisja proponuje nowe rozporządzenie, aby podróżni w UE mogli nadal korzystać z bezpłatnego roaming2021-02-24

Komisja zaproponowała dzisiaj nowe rozporządzenie w sprawie roamingu, aby podczas podróży po UE obywatele mogli korzystać z roamingu bez dodatkowych opłat. W czasach, gdy podróże inne niż niezbędne nie są zalecane, jest to ważne działanie z myślą o lepszej przyszłości. Nowe rozporządzenie przedłuży o kolejne 10 lat obowiązywanie obecnych przepisów, które mają wygasnąć w 2022 r. Dzięki niemu podróżni będą mogli również korzystać z lepszych usług roamingowych. Konsumentom będzie na przykład przysługiwać taką sama jakość i prędkość połączenia z siecią komórkową za granicą jak w kraju zamieszkania, o ile dostępne są odpowiednie sieci. Nowe przepisy zapewnią również skuteczny dostęp do służb ratunkowych, w tym lepszą informację o alternatywnych środkach dla osób z niepełnosprawnością, a także sprawią, że konsumenci będą lepiej zorientowani co do ewentualnych opłat za korzystanie z usług o wartości dodanej w roamingu.

Ochrona osób pracujących za pośrednictwem platform2021-02-24

Komisja rozpoczyna dziś pierwszy etap konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi na temat sposobów poprawy warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem cyfrowych platform pracy. W UE szybko przybywa osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych, dotyczy to rosnącej liczby sektorów gospodarczych. Taka praca może wiązać się z większą elastycznością, większymi możliwościami zatrudnienia i dodatkowymi dochodami, także dla osób, dla których wejście na tradycyjny rynek pracy może być trudniejsze. Jednak niektóre rodzaje pracy za pośrednictwem platform internetowych wiążą się z niepewnymi warunkami pracy, co znajduje odzwierciedlenie w braku przejrzystości i przewidywalności ustaleń umownych, wyzwaniach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem oraz niewystarczającym dostępie do ochrony socjalnej. Wyzwania związane z pracą za pośrednictwem platform internetowych to także jej transgraniczny wymiar oraz kwestia zarządzania algorytmicznego.