Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Komisja zatwierdza pomoc na restrukturyzację dla spółki Przewozy Regionalne, ponieważ Polska2021-04-19

Komisja Europejska stwierdziła, że zastosowane przez Polskę środki mające na celu wsparcie restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne – ogólnopolskiego operatora regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich – są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, skomentowała: Nasze postępowanie wyjaśniające wykazało, że polskie środki pomocy na restrukturyzację na rzecz spółki Przewozy Regionalne były konieczne i proporcjonalne, aby zapewnić dalsze prowadzenie działalności przez tę spółkę. Pozwoliło to uniknąć poważnych zakłóceń w świadczeniu regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich i zapewniło jakość sieci połączeń w Polsce. Jednocześnie ewentualny negatywny wpływ interwencji publicznej na konkurencję będzie ograniczony, gdyż Polska zobowiązała się przyspieszyć otwarcie sektora regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję.

Zwalczanie handlu ludźmi: nowa strategia2021-04-14

Komisja przedstawia dziś nową strategię zwalczania handlu ludźmi (2021–2025). Strategia skupia się na zapobieganiu przestępstwom, ściganiu ich sprawców oraz ochronie ofiar i wzmacnianiu ich pozycji. W latach 2017–2018 w Unii Europejskiej zarejestrowano ponad 14 000 ofiar. Szacuje się, że w skali światowej zyski handlarzy ludźmi sięgają 29,4 mld euro w ciągu zaledwie jednego roku. W sytuacji, gdy handlarze ludźmi coraz częściej działają przez internet, popyt na ich usługi nie spada, a pandemia ułatwia wykorzystywanie ofiar, przedstawione dziś środki ujęte w strategii umożliwią Unii Europejskiej i jej państwom członkowskim coraz sprawniejsze reagowanie.

Najnowszy filmik na naszym kanale YouTube już dostępny!2021-04-09

W najnowszym filmiku na naszym kanale YouTube (link do kanału: https://bit.ly/3dalyXr) wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności z Gruzji, Albanii oraz Bośni i Hercegowiny opowiadają o swoich doświadczeniach wolontariatu w Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

  • Co to jest Europejski Korpus Solidarności?
  • Kto może skorzystać?
  • Czym zajmują się wolontariusze?
  • Gdzie pracują?
  • Jakie są ich wrażenia?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie tutaj:
Link do filmiku: https://bit.ly/3a3ywo8

Koronawirus: Komisja Europejska mobilizuje 123 mln euro na badania i innowacje2021-04-08

Komisja mobilizuje 123 miliony euro z „Horyzontu Europa”, nowego unijnego programu badań i innowacji, na pilne badania nad wariantami koronawirusa. To pierwsze nadzwyczajne finansowanie w ramach programu Horizon Europe stanowi uzupełnienie szeregu finansowanych przez UE działań w zakresie badań i innowacji w walce z koronawirusem i przyczynia się do ogólnych działań Komisji mających na celu zapobieganie, łagodzenie i reagowanie na wpływ wariantów koronawirusa, zgodnie z nową europejską -plan gotowości obronnej HERA Inkubator. Nowe wezwania do pilnych badań nad wariantami koronawirusa Komisja wystosowała nowe zaproszenia, które uzupełniają wcześniejsze działania mające na celu opracowanie terapii i szczepionek, organizując i prowadząc badania kliniczne w celu przyspieszenia opracowywania obiecujących leków i szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 / COVID-19. Aby przeczytać więcej: