Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

STOP treściom o charakterze terrorystycznym w Internecie2018-09-15

Orędzie o stanie unii 2018: Komisja proponuje nowe przepisy, aby usuwać z internetu treści o charakterze terrorystycznym

Dnia 12 września 2018 r. przy okazji orędzia o stanie Unii przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: Europejczycy słusznie oczekują, że Unia zapewni im bezpieczeństwo. To dlatego Komisja proponuje dzisiaj nowe przepisy, które pozwolą usuwać z internetu treści o charakterze terrorystycznym w ciągu jednej godziny...

Zniesienie sezonowych zmian czasu 2018-09-14

Orędzie o stanie Unii 2018: Komisja proponuje zniesienie sezonowych zmian czasu

W dniu 12 września 2018 r., przy okazji orędzia o stanie Unii, przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: Wszyscy w zdecydowanych deklaracjach mówimy, że chcemy działać na dużą skalę w sprawach ważnych, a na mniejszą w sprawach mniej istotnych. Jednak nie spotyka się to z aplauzem, gdy UE nakazuje Europejczykom przestawianie zegarków dwa razy w roku. Komisja proponuje dzisiaj zmianę...

Recykling tworzyw sztucznych 2018-09-14

Posłowie wskazują sposoby zwiększenia recyklingu tworzyw sztucznych

-Posłowie do PE chcą zakazać stosowania mikrodrobin plastiku w kosmetykach i plastiku ulegającego degradacji utleniajacej
-Standardy jakości plastiku po recyklingu
-Inicjatywy zbierania plastikowych odpadów na morzu

Posłowie wzywają do stworzenia rzeczywistego jednolitego rynku tworzyw sztucznych z recyklingu i proponują sposoby likwidacji śmieci morskich.

Orędzie o stanie Unii 2018: Wzmocnienie Prokuratury Europejskiej w celu zwalczania terroryzmu2018-09-13

Orędzie o stanie Unii 2018: Wzmocnienie Prokuratury Europejskiej w celu zwalczania terroryzmu transgranicznego

W dniu 12 września 2018 r., przy okazji orędzia o stanie Unii, przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: Europejczycy słusznie oczekują, że Unia zapewni im bezpieczeństwo. Dlatego Komisja Europejska proponuje dziś uzupełnienie uprawnień nowo powołanej Prokuratury Europejskiej o zwalczanie transgranicznych przestępstw terrorystycznych. Musimy być w stanie ścigać terrorystów w bardziej skoordynowany sposób w całej Unii. Terroryzm nie zna granic. Nie możemy stać się mimowolnymi współsprawcami tylko dlatego, że nie potrafimy współpracować.