Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Komisja wypłaca dziewięciu państwom członkowskim 14 mld euro w ramach SURE

Pożyczki te pomogą państwom członkowskim uporać się z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. W szczególności pomoże to państwom członkowskim pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w reakcji na pandemię koronawirusa, także z myślą o osobach prowadzących działalność na własny rachunek. Dzisiejsze wypłaty są wynikiem czwartej emisji obligacji społecznych w ramach unijnego instrumentu SURE, która spotkała się z poważnym zainteresowaniem inwestorów. Ta znacząca nadsubskrypcja przełożyła się na korzystne warunki cenowe, które Komisja bezpośrednio przenosi na państwa członkowskie będące beneficjentami.

W wyniku dzisiejszych wypłat 15 państw członkowskich otrzymało łącznie w ramach instrumentu SURE 53,5 mld euro. Łącznie w ramach wszystkich wypłat z SURE Belgia otrzyma 7,8 mld euro, Cypr – 479 mln euro, Węgry – 504 mln euro, Łotwa – 192 mln euro, Polska – 11,2 mld euro, Słowenia – 1,1 mld euro, Hiszpania – 21,3 mld euro, Grecja – 2,7 mld euro i Włochy – 27,4 mld euro.

Więcej: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_21_309