Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Komisja przeznacza 3,9 mln euro na wsparcie dziennikarstwa śledczego i wolności mediów

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton dodał: „Z zadowoleniem przyjmuję ogłoszenie tego zaproszenia do składania wniosków, które - poza wspieraniem współpracy w zakresie śledztw dziennikarskich dotyczących konkretnych kwestii społecznych - pomoże również wyposażyć dziennikarzy w umiejętności i wiedzę technologiczną. Będzie sprzyjać innowacjom i różnorodności w produkcji i dystrybucji mediów informacyjnych.”

Zaproszenie ma na celu m.in. prawne i materialne wspieranie szkoleń dla dziennikarzy śledczych, promowanie wymiany treści, współtworzenie i tłumaczenie materiałów dziennikarskich będących przedmiotem ogólnego zainteresowania oraz monitorowanie naruszeń wolności prasy i mediów, w celu zapewnienia społeczeństwu i instytucjom europejskim wiarygodnych i wyczerpujących informacji. Jest ono skierowane do organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych i środowisk akademickich. Oczekuje się, że w każdym projekcie wezmą udział partnerzy z co najmniej dwóch krajów, a koordynatorzy projektów mają siedzibę w UE.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest częścią serii współfinansowanych przez UE projektów mających na celu wspieranie pluralizmu i wolności mediów wyszczególnionych w niniejszym zestawieniu informacji. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2021 r.

Więcej: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-media-freedom-and-investigative-journalism