Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Wizyta w Etiopii w celu wzmocnienia partnerstwa UE-Afryka

Ostatnia dostawa sprzętu do ratujących życie badań dla Unii Afrykańskiej kończy pierwszy etap humanitarnego mostu lotniczego UE, który w ostatnich miesiącach zapewnił istotne wsparcie krajom znajdującym się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa. W 2020 r. UE przeznaczy blisko 47 mln euro na projekty humanitarne w Etiopii, w tym na pomoc przesiedleńcom wewnętrznym wysiedlonym w wyniku przemocy lub klęsk żywiołowych. Wspieramy ludność Etiopii i nadal będziemy pomagać potrzebującym — powiedział Janez Lenarčič, komisarz ds. zarządzania kryzysowego.

Spotkania na wysokim szczeblu

Podczas wizyty wysoki przedstawiciel i komisarz będą rozmawiać ze swoimi odpowiednikami z Unii Afrykańskiej i rządu Etiopii. Wysoki przedstawiciel omówi takie tematy jak przygotowanie szczytu UE–Unia Afrykańska w 2021 r., współpraca na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, a także kwestie dwustronne w ramach strategicznego partnerstwa UE–Etiopia. Ponadto wysoki przedstawiciel i komisarz odwiedzą kilka wspieranych przez UE projektów humanitarnych: ośrodek tranzytowy Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM w Addis Abebie oraz różne inne miejsca w Etiopii, w tym obóz dla osób wewnętrznie przesiedlonych.

Unijny humanitarny most powietrzny

Dziś rano wysoki przedstawiciel i komisarz wzięli udział w uroczystości przekazania 7,5 ton zestawów do testowania na obecność koronawirusa Afrykańskim Centrom ds. Zwalczania i Prewencji Chorób. W sumie UE udostępniła państwom afrykańskim prawie 1,4 mln testów do ekstrakcji i wykrywania wirusa. 

Kontekst

Partnerstwo UE–Afryka

UE i jej państwa członkowskie są pierwszym partnerem Afryki w dziedzinie handlu, gospodarki i współpracy na rzecz rozwoju, zapewniając w 2018 r. 25 mld euro, co stanowi 58 % całkowitej oficjalnej pomocy rozwojowej dla Afryki. W 2019 r. 30,7 % afrykańskiego handlu towarami odbywało się z UE. Pandemia koronawirusa pokazała dodatkowo potrzebę silnego partnerstwa UE–Afryka w celu przeciwdziałania globalnym zagrożeniom, przed którymi stoją oba kontynenty.

WE wspólnym komunikacie z 9 marca „W kierunku kompleksowej strategii współpracy z Afryką” oraz w konkluzjach Rady w sprawie Afryki z dnia 30 czerwca UE określiła niektóre ze swoich priorytetów i aspiracji dotyczących przyszłości naszego międzykontynentalnego partnerstwa. Zaplanowany na 2021 r. szczyt UE–Unia Afrykańska będzie kamieniem milowym na drodze do przejścia naszego partnerstwa na kolejny poziom.

Podczas wizyty wysoki przedstawiciel i komisarz spotkają się z premierem Abyim w celu omówienia zakresu dwustronnej współpracy UE z Etiopią oraz obecnej sytuacji politycznej w tym kraju. Spotkają się oni też z prezydentem Sahle-Workiem i ministrem spraw zagranicznych Gedu.

Wsparcie Team Europe podczas pandemii koronawirusa

Zestawy testowe dostarczone przez unijny humanitarny most powietrzny stanowią część pakietu natychmiastowego wsparcia Unii Afrykańskiej o wartości 10 mln euro, udzielanego przez rząd niemiecki w odpowiedzi na trwającą pandemię koronawirusa. Działania te są częścią szerszego wsparcia ze strony „Drużyny Europy” na rzecz ogólnokontynentalnej reakcji Afryki na koronawirusa. Całkowity globalny pakiet działań „Drużyna Europy” wynosi 36,5 mld euro, na co składają się zasoby UE, jej państw członkowskich, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Globalny pakiet wsparcia „Drużyna Europy” wspiera państwa afrykańskie kwotą co najmniej 6,8 mld euro. Ponadto Afryka skorzysta również ze znacznej części ogólnych gwarancji inicjatywy „Drużyna Europy” w wysokości 2,9 mld euro.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1859