Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

6 mln euro przeznaczonych na ratowanie zwierząt dotkniętych skutkamii pandemii

Ogłoszono dwie nowe dotacje szybkiego reagowania, które mają pomóc w ochronie zwierząt dotkniętych COVID-19.

Sześć milionów euro zostało przeznaczone przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN). Finansowanie jest klasyfikowane jako pomoc doraźna i ma na celu zaspokojenie potrzeb związanych z ochroną różnorodności biologicznej spowodowanych przez koronawirusa. W wyniku pandemii wiele zwierząt zostało narażonych, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, a zarządzanie obszarami chronionymi miało również negatywny wpływ. Dotacjami, które są finansowane przez Unię Europejską, zarządzają we współpracy IUCN, Komisja Europejska oraz Organizacja Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

Dwa miliony euro zostaną przeznaczone na program o nazwie Zarządzanie różnorodnością biologiczną i obszarami chronionymi (BIOPAMA), który sfinansuje około 60 indywidualnych projektów.

Kolejne cztery miliony zostaną przeznaczone na IUCN Save Our Species African Wildlife Initiative, aby pomóc w ochronie gatunków lądowych i słodkowodnych w kontynentalnej Afryce Subsaharyjskiej i na Madagaskarze. Mają one na celu ochronę zagrożonych gatunków przed przewidywanym wzrostem kłusownictwa, a także zmniejszenie ryzyka przenoszenia chorób z ludzi na dzikie zwierzęta, zwłaszcza małpy człekokształtne.

https://www.euronews.com/living/2020/08/04/6-million-euros-allocated-to-save-animals-impacted-by-coronavirus