Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Komisja zatwierdza portugalskie wsparcie płynnościowe w wysokości 133 mln euro dla linii lotniczej

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, 133 mln EUR wsparcia płynności dla SATA Air Açores (SATA). Pomoc umożliwi spółce wypełnianie zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, świadczenie podstawowych usług i zapewnianie łączności z najbardziej oddalonym regionem Azorów. Jednocześnie Komisja wszczęła dochodzenie, aby ocenić, czy niektóre środki wsparcia publicznego Portugalii na rzecz przedsiębiorstwa są zgodne z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji.

SATA to firma zajmująca się transportem lotniczym, ostatecznie kontrolowana przez Portugalski Region Autonomiczny Azorów. Wraz z inną spółką należącą do tej samej grupy (SATA Internacional - Azores Airlines), SATA świadczy usługi transportu lotniczego pasażerskiego i cargo na Azorach oraz zi do kilku krajowych i międzynarodowych miejsc docelowych. W odniesieniu do niektórych tras powierzono mu obowiązek świadczenia usługi publicznej w celu zapewnienia łączności między wyspami. SATA świadczy również inne niezbędne usługi, np. zarządzanie i obsługę pięciu małych portów lotniczych na różnych wyspach Azorów.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1489