Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Komisja zatwierdza bułgarski środek wsparcia dla portów lotniczych w Burgas i Warnie

Komisja Europejska zatwierdziła bułgarski środek wsparcia w wysokości 4,4 mln euro dla lotnisk w Burgas i Warnie w kontekście wybuchu koronawirusa. Środek został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa. Wsparcie publiczne przyjmie formę odroczenia płatności opłat koncesyjnych należnych od Fraport Twin Star Airport Management AD, spółki zarządzającej dwoma lotniskami, rządowi bułgarskiemu, który jest właścicielem infrastruktury portów lotniczych. Celem środka jest pomoc dwóm portom lotniczym w radzeniu sobie z niedoborami płynności, z którymi borykają się w związku z wybuchem koronawirusa, poprzez zmniejszenie kosztów ponoszonych przez operatora portu lotniczego.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_20_1486