Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Zgłoszenia do Nagrody EKES-u za Solidarność Obywatelską w dziedzinie walki z koronawirusem

Nagroda za Solidarność Obywatelską uhonoruje kreatywne i skuteczne inicjatywy osób fizycznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw prywatnych, które wniosły wyjątkowy wkład w walkę z pandemią COVID-19 oraz w łagodzenie jej poważnych i wielorakich konsekwencji, a tym samym wzmocniły europejską solidarność i przyczyniły się do tworzenia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach UE.

Nagroda EKES-u ma na celu lepsze uwidocznienie tych inicjatyw, zwiększenie świadomości ich wpływu, a dzięki temu oddanie hołdu wszystkim osobom, które walczyły z koronawirusem, okazując odwagę, zaangażowanie, solidarność i niewiarygodne poczucie odpowiedzialności.

Aby kwalifikować się do konkursu, uczestnicy muszą mieszkać lub mieć siedzibę w UE. Wnioski mogą również zgłaszać mieszkańcy, firmy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego ze Zjednoczonego Królestwa. Mimo że większość Brytyjczyków zagłosowała za brexitem i kraj ten opuszcza UE, EKES chce pokazać, że nie zamierza zrywać więzi ze społeczeństwem obywatelskim w dawnym państwie członkowskim, a wręcz przeciwnie – pragnie utrzymywać z nim bliskie stosunki.

EKES przyzna do 29 nagród w wysokości 10 000 EUR każda na inicjatywy prowadzone na terytorium UE lub Zjednoczonego Królestwa. 27 nagród jest przeznaczonych na projekty realizowane w państwach członkowskich, jedna dla wniosku ze Zjednoczonego Królestwa i jedna za projekt o charakterze transgranicznym lub europejskim.

Wszystkie zgłoszenia, w tym wnioski składane przez przedsiębiorstwa nastawione na zysk, muszą mieć absolutnie charakter non-profit i nie mogą otrzymywać więcej niż 50% środków publicznych.

Inicjatywy muszą być bezpośrednio związane z COVID-19, ukierunkowane zwłaszcza na zwalczanie wirusa lub radzenie sobie z jego konsekwencjami. Należy zgłaszać inicjatywy, które już zostały zrealizowane lub które są w trakcie realizacji. Kwalifikują się także projekty rozpoczęte przed wybuchem pandemii, które szybko dostosowano do nowych wyzwań.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2020 r. o godz. 12.00. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w trakcie sesji plenarnej EKES-u w styczniu 2021 r. w Brukseli.

Więcej informacji:
https://www.eesc.europa.eu/…/…/events/civil-solidarity-prize