Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Rada zgadza się na znoszenie ograniczeń podróży z państw trzecich

Rada przyjęła dziś zalecenie o stopniowym znoszeniu tymczasowych ograniczeń dotyczących innych niż niezbędne podróży do UE. Zalecenie wyszczególnia kraje, wobec których powinny zostać zniesione ograniczenia. Lista krajów powinna być weryfikowana i w razie potrzeby uaktualnia co dwa tygodnie.
Opierając się na kryteriach i warunkach wskazanych w zaleceniu, państwa członkowskie powinny od 1 lipca zacząć znosić ograniczenia podróży na granicach zewnętrznych wobec mieszkańców następujących państw trzecich:
Algieria
Australia
Kanada
Gruzja
Japonia
Czarnogóra
Maroko
Nowa Zelandia
Rwanda
Serbia
Korea Południowa
Tajlandia
Tunezja
Urugwaj
Chiny (z zastrzeżeniem potwierdzenia wzajemności).
Do celów zalecenia mieszkańców Andory, Monako, San Marino i Watykanu należy uznać za mieszkańców UE.
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/06/30/council-agrees-to-start-lifting-travel-restrictions-for-residents-of-some-third-countries/