Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Zielony Ład: klucz do neutralnej klimatycznie i zrównoważone UE

Parlament chce, aby Zielony Ład był podstawą unijnego pakietu na rzecz odbudowy po COVID-19. 

Podczas pandemii koronawirusa, gospodarka uległa spowolnieniu, dzięki czemu zmniejszyły się emisje dwutlenku węgla, ale UE stanęła w obliczu recesji. W rezolucji przyjętej 15 maja tego roku, Parlament wezwał do ambitnego planu naprawy z Zielonym Ładem w centrum.

W odpowiedzi, Komisja Europejska przygotowała „Next Generation EU” - plan ożywienia gospodarczego w wysokości 750 mld euro. Razem z następnym wieloletnim budżetem UE, który musi zostać zatwierdzony przez państwa członkowskie i Parlament Europejski, plan ma na celu zbudowanie bardziej ekologicznej, integracyjnej, cyfrowej i zrównoważonej Europy i pomóc wzmocnić jej odporność na przyszłe kryzysy, takie jak kryzys klimatyczny.

Nowa Komisja Europejska przygotowała więc Europejski Zielony Ład - plan działania dla Europy, aby mogła stać się kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 roku.

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200618STO81513/zielony-lad-klucz-do-neutralnej-klimatycznie-i-zrownowazone-ue