Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Nowy Europass!

Gdy Europa rozpoczyna długą drogę do wyjścia z COVID-19, Komisja Europejska uruchomia nowy, zmodernizowany Europass.
Od 1 lipca 2020 r. nowy Europass zapewni ucznion, studentom i pracownikom przydatne narzędzia i informacje, które pomogą im zarządzać karierą w szybko zmieniającym się świecie.
Co nowego?
Teraz dostępna jest możliwość zarejestrowania się i stworzenia profilu do rejestrowania wszystkich swoich umiejętności, kwalifikacji, zainteresowań i doświadczeń. Na tej podstawie użytkownicy otrzymają dostosowane kursy i oferty pracy (za pośrednictwem EURES) w swoim portfolio. Jeśli chcą ubiegać się o możliwości, użytkownicy mogą przygotować CV i listy motywacyjne za pomocą nowego edytora online. Europass ma na celu inspiroowanie młodych Europejczyków do zrobienia kolejnego kroku w nauce i karierze w Europass.