Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

COVID-19: Komisja gromadzi zapasy środków medycznych w ramach rescEU

Artykuły medyczne wchodzące w skład zapasów obejmą m.in.:

·sprzęt medyczny do intensywnej terapii, np. respiratory,

·środki ochrony indywidualnej, np. maski wielokrotnego użytku,

·szczepionki i środki lecznicze,

·wyposażenie laboratoryjne.

Komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič powiedział: UE podejmuje działania, aby zaopatrzyć państwa członkowskie w większą ilość sprzętu. Tworzymy zapasy rescEU w celu szybkiego uzyskania wyposażenia niezbędnego do walki z koronawirusem. Będzie ono wykorzystane do wsparcia państw członkowskich zmagających się z niedoborami sprzętu potrzebnego do leczenia zakażonych pacjentów, do ochrony pracowników służby zdrowia i do spowolnienia tempa rozprzestrzeniania się wirusa. Planujemy niezwłocznie podjąć niezbędne działania.

Jak wygląda zarządzanie zapasami rescEU?
Zapasy będą przechowywane przez jedno lub kilka państw członkowskich. Państwa te będą
odpowiedzialne za zamówienia środków medycznych.
-
Koszty 90 proc. zapasów sfinansuje Komisja. Ich dystrybucją zarządzać będzie Centrum
Koordynacji Reagowania Kryzysowego, które dopilnuje, aby trafiły one tam, gdzie są najbardziej
potrzebne.
-
Początkowy budżet UE przeznaczony na zapasy wynosi 50 mln euro, z czego 40 mln euro to
fundusze uruchomione pod warunkiem zatwierdzenia przez władze budżetowe.
-
Ponadto w ramach umowy w sprawie wspólnych zamówień państwa członkowskie nabywają obecnie
środki ochrony indywidualnej, respiratory i artykuły niezbędne do przeprowadzania testów na
koronawirusa. Skoordynowane podejście daje państwom członkowskim silną pozycję w negocjacjach z
sektorem w sprawie dostępności i cen produktów leczniczych.
Dalsze działania
Gdy środek ustawodawczy wejdzie w życie w piątek 20 marca, państwo członkowskie, które zechce
przechowywać na swoim terytorium zapasy rescEU, będzie mogło złożyć wniosek o dotację
bezpośrednią od Komisji Europejskiej. Dotacja bezpośrednia obejmuje 90 proc. kosztów zapasów,
natomiast pozostałe 10 proc. pokrywa państwo członkowskie.

 

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en