Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Koronawirus: dalsze środki prewencyjne w Radzie

Sekretarz generalny Rady po konsultacjach z prezydencją postanowił wprowadzić nowe środki prewencyjne uwzględniające stan rozprzestrzeniania się koronawirusa i aktualne zalecenia medyczne. Stosowne informacje zostały przekazane delegatom państw członkowskich i innym osobom, których środki te dotyczą. Środki zaczynają obowiązywać 9 marca.

Zmniejszona zostaje liczba posiedzeń Rady, jej organów przygotowawczych i grup roboczych. O tym, które posiedzenia się odbędą, będzie regularnie decydować prezydencja
Ograniczona zostaje liczebność delegacji uczestniczących w posiedzeniach
Zawieszone zostają grupowe odwiedziny w Radzie oraz szkolenia, które nie są niezbędne
Zachęca się personel Sekretariatu, by w jak największym stopniu ograniczył zebrania i nadal skrupulatnie przestrzegał zaleceń higienicznych.