Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Greta Thunberg wzywa Parlament do wykazania się przywództwem klimatycznym

Aktywistka klimatyczna Greta Thunberg dyskutowała w środę z posłami z parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska o planach UE na rozwiązanie kryzysu klimatycznego. Aktywistka na rzecz klimatu odwiedziła Parlament, aby omówić prawo o klimacie, nad którym obecnie pracuje UE, które ma na celu zobowiązanie Unii do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.
Przedstawiając Gretę Thunberg, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Pascal Canfin powiedział: „Każdy ma swoją rolę do odegrania. Jestem głęboko przekonany, że to, czego potrzebujemy, to energia naszej młodzieży. Żadne społeczeństwo nie ulegnie transformacji i nie będzie w stanie odpowiedzieć na wyzwania klimatyczne, przed którymi stoimy, jeśli nie przyjmiemy energii pochodzącej od naszych młodych ludzi. A Ty jesteś jej przykładem.”
Przedstawiony przez Komisję Europejską projekt prawa o klimacie to ważna część Zielonego Ładu. Jeśli UE ma osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., państwa członkowskie muszą zmniejszyć swój ślad węglowy, głównie przez ograniczanie emisji, inwestowanie w zielone technologie oraz ochronę środowiska naturalnego. Prawo ma na celu usprawnienie osiągnięcia neutralności klimatycznej we wszystkich politykach UE i na wszystkich unijnych szczeblach społecznych i gospodarczych.
Zanim wejdzie w życie, prawo będzie musiało zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę.

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200227STO73520/greta-thunberg-wzywa-parlament-do-wykazania-sie-przywodztwem-klimatycznym